Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 9/4: TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ

Ngày 9/4: TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ

Ngày 9 tháng Tư

TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ

“Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn.
Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn.”
(Lu-ca 16:10)

Chúa ban phần thưởng cho những người trung tín. Trong suốt cuộc đời của bạn, Thiên Chúa sẽ tìm cách phát triển bạn trong đức tin của mình. Ngài sẽ liên tục đưa bạn đến những thời khắc phải tin cậy Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt bạn vào những tình huống đòi hỏi một đức tin “nhỏ,” và nếu bạn trung tín, thì Ngài sẽ đưa bạn vào những hoàn cảnh đòi hỏi sự tin cậy lớn lao hơn vào Ngài. Mỗi lần bạn có thể tin cậy Chúa ở mức độ cao hơn, Chúa sẽ mặc khải nhiều hơn về chính Ngài cho bạn. Đức tin của bạn và việc kinh nghiệm Chúa được liên kết trực tiếp.

Cách tốt nhất để biết bạn có chuẩn bị cho sự mặc khải lớn hơn về Chúa hay không là xem bạn đã trung tín thế nào với những gì Chúa ban cho bạn. Đây là một nguyên tắc nền tảng trong mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta: Nếu bạn đã trung tín với nhiệm vụ nhỏ bé mà Ngài đã ban cho bạn, thì bạn đã sẵn sàng để được giao phó nhiều hơn. Nếu bạn không tin cậy Chúa với điều bé nhỏ mà Ngài ban cho bạn, thì Ngài sẽ không tin cậy bạn với điều lớn hơn. Chúa sẽ không dẫn bạn vượt quá mức độ tin cậy và vâng lời hiện tại của bạn đối với Ngài. Ngài sẽ đưa bạn trở lại khu vực bất trung của bạn cho đến khi bạn được chuẩn bị để tin cậy Ngài. Con cái Y-sơ-ra-ên đã không sẵn lòng tin cậy Chúa sẽ dẫn họ vào Đất Hứa, nên thế hệ của họ không bao giờ còn có thể tiến về phía trước cùng với Ngài.

Bạn đang đứng trước một cánh cửa cơ hội mới thật thú vị để biết Chúa thân mật hơn mỗi khi bạn tin Ngài. Mỗi bước đi trong đức tin dẫn bạn đến một mối quan hệ đức tin thâm sâu hơn với Ngài. Đó là một lời mời rộng mở để biết Chúa mật thiết hơn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN