Thông Công Bồi Linh Nhân Sự Các Hội Thánh Tỉnh Quảng Ninh

Chương trình thông công, bồi linh được tổ chức và diễn ra trong hai ngày 12–13/4/2022 tại HTTL Móng Cái. Tham dự chương trình có các quý đầy tớ Chúa bao gồm quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, quý thầy truyền đạo và các chấp sự đến từ 14 Hội Thánh, điểm nhóm trực thuộc Tổng Hội HTTL Việt Nam (MB) tại tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt chương trình còn được tiếp đón Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội Trưởng HTTL Việt Nam (MB) là người phụ trách linh vụ tỉnh Quảng Ninh, Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh, Trưởng phòng giáo vụ trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội. Quý tôi tớ Chúa đã đến tham dự giảng lời Chúa, khích lệ tâm tình hầu việc Chúa giữa vòng những người phục vụ Ngài.

Ngày thứ 2 của chương trình, các quý tôi tớ Chúa đó đã có cơ hội thảo luận cùng nhau về kế hoạch xây dưng phát triển các Hội thánh trong gia đoạn mới. Nguyện xin ơn Chúa tiếp tục đổ đầy trên các Hội Thánh và quý tôi con Ngài, hầu cho danh Chúa được vinh hiển, nước Ngài mau đến. Amen.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi thông-công bồi linh trong hai ngày vừa qua.

Ban hát dẫn Hội thánh ngợi khen thờ phượng

Quý tôi tớ Chúa các Hội thánh đến tham dự chương trình

Nhóm múa Hội thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc Chia sẻ lời Chúa

Cầu nguyện cho các quý tôi tớ Chúa mới được công nhận chức danh vừa qua

Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh chia sẻ lời Chúa và giới thiệu trường TKTHHN

MSNC Ngô Bá Tân chia sẻ tình hình công việc Chúa trong tỉnh Quảng Ninh

Chụp ảnh lưu niệm

Biên tập: Hà Phùn