TNHN 03/08: XIN BAN CHO NHỮNG NGỌN NÚI

XIN BAN CHO NHỮNG NGỌN NÚI

“Vậy bây giờ xin ban cho tôi miền cao nguyên này mà Chúa đã phán ngày trước,
vì hồi đó chắc ông cũng đã nghe nói về dân A-na-kim ở đó như thế nào,
những thành trì của họ vững chắc ra làm sao;
biết đâu Chúa sẽ ở với tôi và tôi sẽ đuổi chúng đi, như Chúa đã phán.”
 Giô-suê 14:12

Đức tin của Ca-lép nơi Chúa không bao giờ lay chuyển, dù mọi người xung quanh ông đã nghi ngờ. Chúa khắc phục lòng Ca-lép tin rằng con cái Y-sơ-ra-ên sẽ tiến vào Đất Hứa, nhưng họ sợ hãi các dân to lớn và những thành trì kiên cố (Dân Số 13:28-33). Sự vô tín của họ buộc Ca-lép phải chờ đợi 40 năm trong đồng vắng, cuối cùng ông mới được vào miền Đất Hứa. Dù phải trải qua những năm dài như vậy, Ca-lép vẫn luôn xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa.

Khi Chúa phân chia đất đai cho dân Y-sơ-ra-ên, người ta xin cho được những vùng thung lũng tươi tốt và những đồng cỏ xanh tươi. Ca-lép lại xin một ngọn núi. Dân Y-sơ-ra-ên đã đánh đuổi kẻ thù của họ lui vào các miền núi, nơi những dân ấy đã từng xây các đồn lũy. Điều này không làm Ca-lép sợ hãi ông xin được đối diện với thử thách! Ông đã không cậy nơi sức riêng mình nhưng nơi sự hiện diện của Chúa. Ca-lép ước ao nhìn thấy Chúa hành động trong quyền năng, và ông biết mình sẽ ít nương cậy Chúa hơn nếu cứ sống ở những nơi dễ chịu. Ông đã chọn một hoàn cảnh mà ông phải tin cậy nơi Chúa. Ca-lép biết cơ nghiệp Chúa cho ông là trên núi này. Ông không để cho sự khó khăn trong bước chinh phục nó ngăn cản không cho ông vui hưởng tất cả những gì Chúa đã hứa ban cho mình.

Nếu bạn luôn chọn lựa con đường dễ dãi, cầu xin cho được những vùng thung lũng yên bình, thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được quyền năng của Chúa được bày tỏ để giúp bạn chinh phục được ngọn núi. Hãy kiếm tìm những vùng núi, rồi bạn sẽ chứng kiến Chúa làm nhiều điều qua đời sống bạn mà chỉ có thể giải thích được là bởi sự hiện diện toàn năng của Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)