Thứ Ba, Tháng Bảy 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 04/08: TAY TRONG SẠCH; LÒNG TINH TUYỀN

TNHN 04/08: TAY TRONG SẠCH; LÒNG TINH TUYỀN

TAY TRONG SẠCH;
LÒNG TINH TUYỀN

Ai có thể lên núi của Chúa?
Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
Ấy là người có tay trong sạch và lòng trong trắng.
Thánh Thi 24:3-4

Chúa có những yêu cầu nghiêm ngặt cho những ai muốn hưởng được mối tương giao mật thiết với Ngài. Đối với những người có bàn tay dơ bẩn và tấm lòng không trong trắng, thì không có cách nào để dễ dàng đến với Chúa. Quả là một sự sỉ nhục Thiên Chúa thánh khiết nếu cho rằng chúng ta có thể tiếp tục buông thả trong tội lỗi mình và ngang nhiên không vâng lời Ngài, rồi trơ tráo bước vào nơi Chí Thánh. Trong thời Cựu Ước, đôi tay của một người tượng trưng cho hành vi của người ấy. Những bàn tay sạch tượng trưng cho những hành vi trong sạch. Các thầy tế lễ phải rửa tay mình trước khi phục vụ trong đền thờ để làm dấu hiệu rằng chỉ những người được thanh tẩy rồi mới có thể thờ phượng Thiên Chúa thánh khiết.

Có nhiều mức độ mật thiết với Chúa. Ngay giây phút bạn tin nhận Chúa, bạn bắt đầu một mối tương giao với Chúa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cứ ở trong tội lỗi mình, tội lỗi sẽ ngăn cách bạn với Chúa và làm cho bạn không thể hưởng được mối tương giao mật thiết với Ngài. Nếu bạn chỉ vâng theo những điều răn cơ bản của Chúa mà thôi, nhưng chống lại mỗi khi Ngài đưa ra những chỉ thị đặc biệt và riêng tư, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm đầy đủ sự sâu nhiệm nơi Thân Vị của Chúa. Nhưng nếu bạn giống như tác giả Thánh Thi và hiểu rõ sự thánh khiết của Chúa, bạn sẽ điều chỉnh đời sống mình theo tiêu chuẩn của Ngài, và đáp lại sự thúc giục của Ngài để bạn có thể kinh nghiệm mối tương giao sâu đậm hơn với Ngài.

Bạn đến càng gần với Thiên Chúa thánh khiết, thì những tội lỗi nhỏ nhất của bạn càng trở nên rõ rệt hơn. Bạn càng biết nhiều về bản tính của Chúa, bạn càng nhận biết rõ nhu cầu phải “rửa tay” và “thanh tẩy lòng mình” trước khi bạn có thể tiến đến gần Ngài.

Bạn có sẵn sàng để Chúa toàn năng khiến bạn nên tinh tuyền hoàn toàn trước mặt Ngài, để rồi bạn có thể hưởng được mối tương giao mật thiết nhất có thể với Ngài không? 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN