Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 04/09: CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG

TNHN 04/09: CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG

CHÌA KHÓA
DẪN ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG

“Trong mọi việc ông bắt đầu làm cho sự phục vụ Nhà Ðức Chúa Trời,
và cho sự thi hành Luật Pháp và các điều răn,
ông đều tìm kiếm Ðức Chúa Trời và làm một cách hết lòng;
do đó ông được thành công thịnh vượng.”
(2 Sử Ký 31:21)

Có một cách để đảm bảo bạn sẽ thịnh vượng trong những gì bạn làm: đó là phụng sự Chúa hết lòng! Ê-xê-chia, vua của Giu-đa, đã sống trong một thời kỳ nguy hiểm và hỗn loạn. Ông phải đối đầu với kẻ thù hùng mạnh. Thờ thần tượng là thứ tôn giáo phổ biến trong thời đó. Cha mẹ ông đã từ bỏ Chúa và khuyến khích dân chúng tôn thờ các vị thần khác (2 Sử Ký chương 31). Ê-xê-chia cũng có cơ hội để chối bỏ Chúa, nhưng ông đã chọn phụng sự Chúa hết lòng. Ông đã làm mọi việc trong uy quyền của mình để cổ võ việc thờ phượng Chúa Chân Thần. Ông chuyên tâm tuân theo mọi điều răn của Chúa. Kết quả của lòng cương quyết phụng sự Chúa là Ngài ban phước cho ông. Trong thời gian hỗn loạn ấy Ê-xê-chia được thịnh vượng, vì ông quyết tâm bước theo Chúa bất chấp mọi ý kiến thường tình.

Chúa sẽ tôn trọng những ai cam kết bước theo Ngài. (2 Sử Ký 16:5). Trong thời điểm mà việc thờ phượng Chúa không được hoan nghênh, còn các thế lực thời nay thì chống đối Ngài, sẽ cần phải có lòng can đảm và quyết tâm tìm kiếm Chúa. Chúa vui lòng ban thịnh vượng cho những ai phấn đấu sống làm đẹp lòng Ngài hơn là tìm kiếm sự chuẩn nhận của con người (1 Sa-mu-ên 2:30). Ê-xê-chia hoàn toàn trái ngược với Rê-hô-bô-am, một vị vua trước đây của dân Giu-đa. Có lời chép rằng: “Rê-hô-bô-am làm điều tội lỗi, vì ông không để lòng tìm kiếm Chúa. (2 Sử Ký 12:14). Khi bạn không hết lòng tìm kiếm Chúa, tai họa sẽ là kết quả không thể tránh khỏi. Cách đảm bảo nhất để đạt thịnh vượng trong các nỗ lực của bạn là chuyên tâm theo đuổi ý muốn của Thiên Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN