Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TNHN 07/08: NGAY BÂY GIỜ

NGAY BÂY GIỜ!

“Một người khác trong các môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con đã.” (Ma-thi-ơ 8:21)

Là người theo Chúa, sự tranh chiến của chúng ta thường không phải là quyết định có nên vâng phục Chúa hay không, nhưng là vâng phục ngay lập tức. Chúng ta có thể nhận biết mình cần theo Chúa Giê-su Christ và cam kết dâng chính mình để làm mọi điều Ngài phán dạy chúng ta. Nhưng khi Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta, đó là lúc chúng ta phải vâng phục! Việc Chúa bày tỏ ý định của Ngài chính là lời Ngài mời gọi chúng ta phải đáp ứng ngay tức khắc.

Một số người có thể làm môn đồ đã hứa nguyện lòng mong muốn bước theo Chúa Giê-su, nhưng họ thưa với Ngài họ vẫn chưa sẵn sàng. Trong thời Chúa Giê-su, người ta kỳ vọng một người Do Thái phải chăm sóc cha mẹ già của mình cho đến khi cha mẹ qua đời. Có một người muốn chờ cho đến lúc người cha qua đời rồi mới theo Chúa Giê-su. Có thể đây là một sự trì hoãn đáng kính nể. Người ấy phải chọn lựa giữa trách nhiệm quan trọng này và việc lưu tâm đến lời kêu gọi của Chúa. Chúa hẳn sẽ gìn giữ cha của người ấy, nếu như anh ta cứ bước theo Chúa Giê-su. Đây là một cơ hội để bước đi với Con Thiên Chúa, nhưng những mối bận tâm về đời này đang cạnh tranh giành lấy quyền ưu tiên trên sự vâng phục Chúa.

Nhận thức đúng thời điểm để vâng phục Chúa là điều rất quan trọng. Những lời mời gọi của Chúa luôn đến với một cơ hội đáp ứng có giới hạn. Một số cơ hội phụng sự Ngài, nếu không được đáp ứng ngay tức thời, sẽ mất và không bao giờ trở lại. Những dịp tiện để phục vụ người khác cũng có thể vuột mất khỏi tay chúng ta. Khi Chúa mời gọi chúng ta cầu thay cho một người nào đó, thì điều quan trọng là phải ngưng lại tất cả những việc mình đang làm, và ngay tức khắc điều chỉnh đời sống mình theo điều Chúa sắp hay đang thực hiện. Bỏ lỡ mất cơ hội phụng sự Chúa có thể đưa đến thảm họa. Vậy khi một lời mời gọi nào đến từ Chúa, thì thời điểm để đáp ứng là ngay bây giờ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN