Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 07/11: BỊ CÁM DỖ BỞI NHỮNG CON ĐƯỜNG TẮT

TNHN 07/11: BỊ CÁM DỖ BỞI NHỮNG CON ĐƯỜNG TẮT

BỊ CÁM DỖ
BỞI NHỮNG CON ĐƯỜNG TẮT

A-bi-sai nói với Ða-vít: “Ngày nay Ðức Chúa Trời đã trao kẻ thù của ông vào tay ông rồi. Bây giờ xin cho phép tôi lấy cây giáo đâm ông ta một cái, ghim ông ta xuống đất,
và khỏi phải đâm lần thứ hai.”
(1 Sa-mu-ên 26:8)

Đôi khi bạn sẽ bị cám dỗ chọn những con đường tắt để đạt tới những mục tiêu trong đời. Đa-vít đã đối diện với sự cám dỗ này rất nhiều lần trước khi ông lên được ngôi vua. Sa-mu-ên, một tiên tri của Chúa, đã xức dầu cho Đa-vít và tiên báo rằng ông sẽ là vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 16:12-13). Dẫu vậy, trong khi Đa-vít chờ đợi đúng thời điểm của Chúa, ông phải chứng kiến trong bực bội khi thấy Vua Sau-lơ điên cuồng đưa vương quốc tới hồi lâm nguy. Sau-lơ đuổi theo Đa-vít để giết ông, buộc Đa-vít phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống.

Rồi một cơ hội không thể ngờ đã tự đến với Đa-vít. Đa-vít tìm thấy Sau-lơ trong một tình trạng dễ tấn công, lúc ấy đang ngủ say với đội quân của mình. A-bi-sai, một dũng sĩ của Đa-vít tình nguyện giết Sau-lơ. Điều này có vẻ hết sức chí lý. Sau-lơ đã tìm cách giết Đa-vít bao lần rồi. Còn Chúa thì phán rằng Ngài muốn lập Đa-vít lên làm vua. Nếu tự tay mình giải quyết mọi việc, Đa-vít có thể kết thúc thời lưu lạc của mình và nhận lấy ngai vàng như một tôi tớ được Chúa xức dầu. Nhưng Đa-vít từ chối, không hạ thấp lòng chính trực của mình để được làm vua, dù rằng ông muốn địa vị đó và nó thuộc về ông là đúng. Hoàn thành ý muốn của Chúa bằng bất kỳ cách nào khác với đường lối mà Chúa định sẵn là điều không thể nghĩ tới được.

Có những lúc bạn sẽ đối diện với những cám dỗ tương tự. Những người bạn có thiện ý khuyên bạn nên mau mắn thực hiện ý muốn của Chúa cho đời mình ngay, thay vì chờ đợi Ngài. Có thể bạn hết sức bị cám dỗ phải tự kiểm soát tình huống của mình, nghĩ rằng mục đích sẽ biện minh cho phương tiện. Đây là những lúc bạn phải tin cậy vào thời điểm hoàn hảo của Chúa. Chúa có thể lên kế hoạch cho bạn để đạt tới một vị trí nào đó hoặc đi theo một hướng mới, nhưng thời điểm có thể chưa phải lúc. Hãy thận trọng với lòng mình. Đừng để người khác thuyết phục bạn hạ thấp sự liêm chính của mình khi bạn bước theo ý muốn của Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN