Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 08/08: DÂNG HIẾN ĐIỀU TỐT NHẤT

TNHN 08/08: DÂNG HIẾN ĐIỀU TỐT NHẤT

DÂNG HIẾN ĐIỀU TỐT NHẤT
Anh chị em chớ dâng lên Chúa, Chúa của anh chị em,
một con bò hay con chiên bị khuyết tật hay có khuyết điểm nào,
vì đó là điều đáng tởm đối với Chúa, Chúa của anh chị em.
Phục Truyền 17:1

Tình yêu của Thiên Chúa đã khiến Ngài hy sinh điều quý báu nhất đối với Ngài −Con duy nhất của Ngài. Vì thế nếu thật sự hiểu được tình yêu Chúa dành cho chúng ta, thì đáp ứng của chúng ta sẽ là khao khát dâng hiến lại cho Chúa điều có ý nghĩa nhất đối với mình.
Cựu Ước cho thấy rằng Chúa đã thiết lập những tiêu chuẩn cao đối với những hiến lễ mà Ngài đòi hỏi nơi dân Ngài. Một hiến lễ xứng đáng đòi một cái giá nào đó mà người ta phải trả. Khi lòng họ xa cách Chúa, họ bắt đầu tranh chiến về việc dâng cho Chúa một của lễ đáng giá. Họ đã đem đến những con thú đui, què, bệnh tật làm của lễ, và cho rằng Chúa không thể biết chúng khác nhau thế nào (Ma-la-chi 1:8). Chúa đã thấy việc họ đang làm và công bố rằng những của lễ họ dâng là vô ích (Ma-la-chi 1:10). Suốt thời Cựu Ước, Chúa đã chuẩn bị khung cảnh cho hiến lễ chính Con Ngài là hiến lễ thượng hạng, hoàn hảo và vô tội để chuộc tội cho nhân loại.

Những của lễ mà chúng ta dâng lại cho Chúa nói lên tình trạng tấm lòng của mình. Một tấm lòng đầy tràn biết ơn đối với tình yêu của Chúa sẽ đáp ứng trong sự tận tụy quên mình. Nếu chúng ta không sẵn lòng hy sinh thời gian, của cải, tiền bạc hoặc sức lực mình, chúng ta tỏ ra rằng mình không yêu kính Chúa như Ngài mong muốn. Chúa lấy làm hài lòng khi một người vui lòng dâng hiến cho Ngài một cách hân hoan từ tâm tình yêu thương, một người hiểu rằng Chúa là nguồn chu cấp mọi sự người ấy đang có, và là người biết rằng Chúa sẽ bù đắp nhiều hơn tất cả những gì họ đã hy sinh cho Ngài (2 Cô-rinh-tô 9:8).

Nếu bạn đang tranh chiến trong việc dâng hiến những của lễ tốt nhất cho Chúa, hãy ngừng lại và suy xét điều Chúa đã hy sinh cho bạn. Hãy tin cậy Chúa và dâng hiến cho Ngài điều tốt nhất mà bạn có, bởi vì bạn yêu kính Ngài bằng cả tấm lòng.
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN