Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 12/09: KẾ HOẠCH CỦA CHÚA

TNHN 12/09: KẾ HOẠCH CỦA CHÚA

KẾ HOẠCH CỦA CHÚA 

Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như
hình ảnh của Con Ngài, hầu Con ấy có thể làm Con Trưởng giữa một đàn em đông đúc.  Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi;
những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã cho được xưng công chính;
những người Ngài đã cho được xưng công chính,
Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. 

Rô-ma 8:29-30

Cuộc đời bạn là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa đã biết về bạn và đã có một chương trình cho đời bạn từ trước khi thế gian khởi đầu. Ngài biết tất cả mọi thứ về bạn còn trước cả khi bạn được sinh ra nữa (Giê-rê-mi 1:5). Chúa định trước rằng bạn sẽ trở nên giống như Con của Ngài. Vì thế, cuộc đời bạn có một mục đích để nhắm tới. Chúa Cha đang phát triển cuộc đời bạn theo khuôn mẫu của Chúa Giê-su Christ. Chúa muốn bạn có mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha y như mối quan hệ giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha vậy (Giăng 17:21). Mỗi biến cố Ngài cho phép xảy ra trong đời bạn đều được hoạch định để bạn ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su Christ hơn. 

Lời mời gọi của Chúa đã đến khi Ngài mời bạn dự phần với Ngài trong tiến trình ấy! Sự kêu gọi của Ngài mang tính cách hết sức cá nhân, được hoạch định cách đặc biệt qua sự đáp trả của bạn. Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng tại một thời điểm cụ thể trong lịch sử, Thiên Chúa toàn năng đã phán riêng với bạn và mời bạn trở nên con của Ngài!

Bởi vì tội lỗi của bạn, bạn chẳng bao giờ có thể sống một cách không chê trách được. Nhưng Chúa đã tha thứ tội lỗi của bạn và biện hộ cho bạn, tuyên bố bạn là người công chính. Tất cả các khoản nợ phần tâm linh của bạn với Ngài được xoá bỏ, bạn được tự do tận hưởng Chúa và phụng sự Ngài những ngày còn lại cho đến đời đời. Trong thời Kinh Thánh, vinh quang của dân Chúa là sự hiện diện của Ngài. Cũng vậy, bạn được vinh quang bởi vì sự viên mãn của Chúa giờ đây đang ở trong bạn, và rồi một ngày kia bạn sẽ ở với Ngài (Cô-lô-se 1:27; 2:9). Chúa mời gọi bạn dự phần cùng Ngài trong việc thực hành ý muốn của Ngài trong cuộc đời bạn tức là uốn nắn bạn theo hình ảnh của Ngài (Phi-líp 2:12-13). 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN