Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 13/09: CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHUẨN BỊ

TNHN 13/09: CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHUẨN BỊ

CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHUẨN BỊ

Ðến ngày lễ Ngũ Tuần,
các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 

Công Vụ 2:1

Cầu nguyện không cho bạn năng quyền tâm linh. Cầu nguyện uốn nắn cuộc sống của bạn cho phù hợp với Chúa để Ngài chọn thể hiện quyền năng của Ngài qua bạn. Mục đích của cầu nguyện không phải là để thuyết phục Chúa thay đổi các hoàn cảnh của bạn, mà là chuẩn bị bạn để được dự phần vào hoạt động của Chúa.

Lời cầu nguyện sốt sắng của mọi người trong ngày lễ Ngũ Tuần không làm cho Chúa Thánh Linh ngự xuống trên họ được. Sự cầu nguyện đã đưa họ đến một trạng thái sẵn sàng dự phần vào công việc quyền năng mà Chúa đã hoạch định.

Chúa Giê-su bảo các môn đồ của Ngài ở lại Giê-ru-sa-lem cho tới khi Thánh Linh ngự đến trên họ (Công Vụ 1:4-5). Các môn đồ đã vâng theo lệnh của Ngài, chờ đợi chỉ thị kế tiếp của Chúa. Khi họ cầu nguyện, Chúa đã điều chỉnh cuộc sống của họ đúng với điều Ngài dự định làm tiếp theo. Trong lúc họ cầu nguyện, một sự hiệp nhất phát triển giữa họ. Lần đầu tiên các môn đồ đã sử dụng Kinh Thánh để hướng dẫn họ trong việc quyết định (Công Vụ 1:15-26). Rồi ngày lễ Ngũ Tuần đến, thành Giê-ru-sa-lem tràn ngập những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Khi Chúa khai mở Thánh Linh Ngài trên các môn đồ, thì Ngài đã làm đầy thành phố rồi với những sứ giả sẽ mang phúc âm đến mọi dân tộc. Việc cầu nguyện đã chuẩn bị các môn đồ cho sự đáp ứng trong vâng phục của họ.

Việc cầu nguyện được thiết kế để điều chỉnh bạn theo ý Chúa chứ không phải điều chỉnh Chúa theo ý bạn. Nếu Chúa chưa đáp lời những gì bạn đang cầu xin, có thể bạn cần phải điều chỉnh lời cầu nguyện của mình cho phù hợp với lịch trình của Chúa. Thay vì tập trung vào những gì bạn muốn thấy xảy ra, hãy nhận ra rằng Chúa còn thật sự quan tâm nhiều hơn đến những gì Ngài muốn thấy xảy ra trong bạn.    

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN