Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 15/09: TẤM LÒNG BẰNG THỊT

TNHN 15/09: TẤM LÒNG BẰNG THỊT

TẤM LÒNG BẰNG THỊT

“Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới
và đặt trong các ngươi một tâm linh mới.
Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá
và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” 

Ê-xê-chi-ên 36:26

Sự đáp ứng của chúng ta với Chúa xuất phát từ tấm lòng của mình. Nếu không có công tác thanh tẩy của Chúa Thánh Linh, tấm lòng của chúng ta thật vô cùng gian trá (Châm Ngôn 17:9). Đa-vít đã cầu nguyện xin Chúa tẩy sạch ông khỏi sự tàn phá của tội lỗi ông đã phạm và làm tấm lòng ông nên trong trắng (Thánh Thi 51:10). Khao khát lớn nhất của Chúa là dân Ngài yêu mến Ngài hết lòng (Phục Truyền 6:5). Chúa Giê-su phán rằng chúng ta sẽ được phước nếu lòng chúng ta trong sạch (Ma-thi-ơ 5:8).

Tội lỗi làm cứng lòng con người (Ma-thi-ơ 13:4, 19). Chúng ta càng cho phép tội lỗi lẻn vào trái tim mình và đời sống mình, thì chúng ta càng trở nên ương ngạnh trước một lời đến từ Chúa. Tội không tha thứ làm cho lòng chúng ta cứng cỏi. Nếu cứ tiếp tục cưỡng lại sự thúc giục của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ trở nên cứng lòng với Ngài. Việc để mình lân la với sự dữ và những ảnh hưởng xấu sẽ khiến chúng ta không còn mẫn cảm với Chúa và lời của Ngài nữa. Theo thời gian, lòng chúng ta trở nên chai đá, không còn tiếp thu được lời tươi mới từ Chúa. Chúng ta trở nên mất cảnh giác đối với tội lỗi.

Lòng bạn có đang trở nên cứng cỏi với Chúa không? Bạn có cảm thấy như chẳng có gì có thể làm cho mình mềm lòng lại không? Chúa có một giải pháp. Ngài sẽ tách bạn ra khỏi những ảnh hưởng đang hủy hoại bạn (Ê-xê-chi-ên 36:24). Ngài sẽ tẩy sạch bạn khỏi mọi thứ dơ bẩn và lấy đi mọi thứ đã chiếm mất vị trí yêu kính Ngài (Ê-xê-chi-ên 36:25). Ngài sẽ cất đi tấm lòng bằng đá của bạn và thay nó với tấm lòng bằng thịt, mềm mại đối với Chúa và Lời Ngài. Nếu tình yêu của bạn dành cho Chúa không như đáng lẽ phải là, thì hãy xin Ngài đổi mới trái tim của bạn và phục hồi lòng tận hiến của bạn đối với Ngài.  

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN