Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 17/08: NGUYỆN CHÚA CAI TRỊ GIỮA CHÚNG TA

TNHN 17/08: NGUYỆN CHÚA CAI TRỊ GIỮA CHÚNG TA

NGUYỆN CHÚA CAI TRỊ
GIỮA CHÚNG TA

“Vương quốc Cha được đến,
ý Cha được nên, ở đất như ở trời!”
Ma-thi-ơ 6:10

Trên thiên đàng, ý muốn của Chúa là quyền ưu tiên duy nhất. Một lời Ngài phán ra sẽ được các thiên sứ vâng theo ngay lập tức mà không có một thắc mắc nào. Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ hoàn thành ý muốn của Ngài trong thế gian này cũng một cách như thế. Điều này có nghĩa là các mục đích của Chúa sẽ là nổi bật trong gia đình chúng ta, thương trường nơi chúng ta làm việc, hội thánh của chúng ta, trường học, và chính phủ của chúng ta.

Chúa Giê-su dạy các môn đồ Ngài cầu nguyện để các mục đích của Chúa được thực hiện trong thế giới xung quanh họ. Để làm mẫu cho việc họ phải cầu nguyện ra sao, Chúa Giê-su dạy các môn đồ Ngài cách chia sẻ với tấm lòng của Chúa. Ngài đã chứng tỏ điều này một lần nữa tại vườn Ghết-sê-ma-nê khi Ngài cầu nguyện rằng: “Tuy nhiên, xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chính lúc chúng ta tìm kiếm vương quốc của Chúa trên đất, không chạy theo các mục đích của riêng mình, thì lúc ấy chúng ta mới có cùng một tâm trí như Cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta trở thành những người cùng làm việc với Chúa bằng việc trung tín cầu xin những điều phù hợp với ý muốn của Ngài.

Khi bạn tìm kiếm ý muốn của Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn lời cầu nguyện của bạn. Ngài sẽ mời gọi bạn chẳng những cầu nguyện, mà còn bước vào dự phần trong công việc của Ngài khi Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn. Nếu Ngài đặt một gánh nặng trong bạn để cầu nguyện cho một người nào đó được cứu, thì gánh nặng đó cũng là lời Ngài mời gọi bạn dự phần vào công việc của Ngài trong đời sống người ấy. Lời cầu nguyện sẽ trang bị cho bạn trở nên một tôi tớ, để qua bạn Chúa có thể thực hiện ý định của Ngài trên đất. Hãy xin việc Chúa cai trị tuyệt đối trên đất này được bắt đầu từ đời sống bạn. Sau đó hãy quan sát xem Chúa sử dụng bạn để mở rộng quyền làm Chúa của Ngài trên người khác ra sao. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN