Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 16/08: DANH CHA ĐƯỢC TÔN THÁNH

TNHN 16/08: DANH CHA ĐƯỢC TÔN THÁNH

DANH CHA ĐƯỢC TÔN THÁNH
“Danh Cha được tôn thánh.” Ma-thi-ơ 6:9b

Là những người theo Chúa, chúng ta được kêu gọi làm vinh hiển danh Chúa. Danh Chúa tượng trưng cho bản tính của Ngài. Lấy danh Ngài mà làm chơi là trình bầy sai lạc bản tính của Chúa cho người khác (Xuất Hành 20:7). Là những người theo Chúa, chúng ta mang tên của Chúa Cứu Thế của mình. Cách chúng ta sống và quan hệ với người khác là sự phản chiếu trực tiếp danh của Chúa Giê-su Christ vậy.

Làm một điều gì đó “trong danh Chúa Giê-su” tức là làm điều ấy phù hợp với bản tính của Ngài (Giăng 15:16). Có nghĩa là Chúa Giê-su sẽ vui lòng và cùng dự phần với chúng ta trong việc chúng ta đang làm. Tuy nhiên, nếu những hành động của chúng ta làm ô danh Chúa, Ngài sẽ bằng mọi cách bảo vệ danh Ngài vì ghen tuông. Đôi khi chúng ta quá quan tâm bảo vệ danh tiếng của con người nhưng ít để ý đến việc bảo vệ danh thánh của Chúa. Khi dân Y-sơ-ra-ên làm ô danh của Chúa trước các dân tộc khác qua lối sống của họ, Chúa “đã làm danh Ngài nên thánh.” Chúa đã làm danh Ngài nên thánh bằng cách trừng phạt họ (Ê-xê-chi-ên 36:22). Khi Đa-vít phạm tội trước dân tộc của ông, Chúa đã công khai trừng phạt ông để bảo vệ sự thánh khiết của danh Ngài.

Chúng ta có thể đã làm ô danh người cha trước mặt các con cái mình, đến nỗi nó cản trở chúng trong việc yêu kính Thiên Chúa như Cha trên trời của chúng. Chúng ta có thể là những tín hữu không có lòng tha thứ đến nỗi tội lỗi của chúng ta không khích lệ người khác tìm kiếm sự tha thứ từ nơi Chúa. Chúng ta có thể tỏ ra bất kính đối với Chúa khi thờ phượng Ngài đến nỗi những người đang quan sát cũng mất đi niềm tôn kính với Ngài.

 Khát khao lớn nhất của chúng ta phải là làm vinh hiển danh Chúa qua lối sống của mình. Chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày, như Chúa Giê-su đã dạy, để danh Chúa được tôn thánh. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN