Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 20/10: CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG

TNHN 20/10: CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG

CHUẨN BỊ CHO SỰ THỜ PHƯỢNG

Giống như người thợ bạc ngồi luyện bạc, Ngài sẽ tẩy luyện con cháu của Lê-vi, Ngài sẽ làm họ tinh sạch như vàng và bạc.Rồi Chúa sẽ có những người mang của lễ dâng lên Ngài trong sự công chính. (Ma-la-chi 3:3)

Phẩm chất của việc chúng ta thờ phượng không dựa trên những nghi thức của chúng ta mà dựa trên phẩm tính của mình. Các hội thánh có thể giả định lầm tưởng rằng âm nhạc càng hay, cơ sở càng khang trang ấn tượng, và một bài giảng càng hùng hồn, thì hội chúng sẽ càng kinh nghiệm được tâm tình thờ phượng. Tuy nhiên, sự thờ phượng chân thực bắt nguồn từ trong lòng chúng ta. Nếu mối tương giao của chúng ta với Chúa không lành mạnh, thì tất cả những điều này không khác gì một buổi trình diễn mang tính tôn giáo.

Chi tộc Lê-vi là những người lãnh đạo việc thờ phượng trong thời của họ. Nhiệm vụ của họ là dâng lễ tế thay cho hội chúng. Chúa tuyên bố rằng trước khi họ thờ phượng Ngài trong sự công chính, Ngài sẽ thanh luyện họ bằng lửa tinh luyện của Ngài, tẩy sạch họ khỏi mọi thứ bất khiết. Nguyên sự kiện họ là thành viên của một nhóm chuyên nghiệp tôn giáo, có nhiệm vụ chính yếu trong đền thờ, và thực hiện mọi nghi lễ thờ phượng thì vẫn không bảo đảm được rằng mọi nghi thức tôn giáo của họ đều được Chúa thánh khiết chấp nhận.

Ngày nay, chúng ta có khuynh hướng tìm đến những thứ bên ngoài để nâng cao sự thờ phượng của mình. Tuy nhiên, phẩm chất thực sự của việc chúng ta thờ phượng lại ở bên trong chúng ta. Nếu chúng ta không để Chúa thanh tẩy mình trước, thì sự thờ phượng của chúng ta sẽ vô hiệu trước sự hiện diện của Ngài. Nếu lòng chúng ta không trong sạch, chúng ta có thể dâng các lễ vật nhưng chúng sẽ không được Chúa chấp nhận. Tham dự một buổi lễ tôn giáo sẽ không tự động bảo đảm một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.

Nếu bạn chưa thỏa lòng với phẩm chất của việc bạn thờ phượng, đừng vội đổ lỗi cho môi trường của mình. Trước hết hãy xét lại chính tấm lòng mình. Hãy để Chúa tinh luyện tấm lòng bạn cho đến khi Ngài đẹp lòng, rồi bạn sẽ được tự do thờ phượng Chúa theo như ý Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN