Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TNHN 23/10: LẦN THỨ HAI

LẦN THỨ HAI

Lời của Chúa phán với Giô-na lần thứ hai . . .
Giô-na 3:1

Giô-na không thích sứ mạng mà Chúa trao cho ông. Chúa truyền lệnh cho ông phải rời quê hương đi đến thành Ni-ni-ve, một thành phố thù địch và là trung tâm thờ thần tượng thật gian ác. Nơi đó Giô-na phải cảnh báo dân chúng về sự đoán phạt mà Chúa sắp mang đến và thúc giục họ ăn năn. Người Do Thái rất ghét dân thành Ni-ni-ve, bởi thế nhà tiên tri ương ngạnh đã chạy trốn theo hướng ngược lại, hy vọng Chúa sẽ phán một lời khác hợp với ý thích của ông hơn. Thay vào đó, Chúa đã khẳng định rằng lời Ngài phán với Giô-na phải được tuân theo (Ê-sai 55:11). Chúa phán với Giô-na một lần nữa. Sứ điệp lần thứ hai cũng y như sứ điệp lần thứ nhất. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian giữa hai biến cố, Giô-na đã bị vùi dập trong cơn bão tố và bị cá nuốt vào trong bụng ba ngày. Lần này, Giô-na mới sẵn sàng nghe tiếng Chúa một lần nữa và làm theo mệnh lệnh của Ngài.

Chúa cũng phán với tiên tri Giê-rê-mi hai lần (Giê-rê-mi 33:1-3). Nhưng Giê-rê-mi đã đón nhận Lời Chúa đến với ông ngay lần đầu tiên. Lần thứ hai Chúa phán với ông là để bày tỏ cho ông mặc khải đầy đủ hơn về điều Ngài đã truyền cho ông trước đó.

Những gì Chúa sẽ phán tiếp theo với chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng thế nào với lời Ngài phán dạy chúng ta lần trước. Nếu chúng ta không tuân theo những chỉ dẫn của Ngài trước đây giống như Giô-na, thì Chúa sẽ truyền lệnh đó lần thứ hai. Còn nếu chúng ta vâng theo các lệnh truyền đầu tiên của Ngài như Giê-rê-mi đã làm, thì Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài với chúng ta một cách mới mẻ và sâu nhiệm hơn (Ma-thi-ơ 25:23).

Nếu bạn chưa nhận được một lời tươi mới nào đến từ Chúa, hãy trở lại với điều cuối cùng Chúa đã phán dạy bạn, và tra xét lại sự vâng phục của mình. Phải chăng Chúa vẫn đang chờ đợi sự vâng lời của bạn? Hãy tìm cách giống như Giê-rê-mi, và đáp ứng đúng theo những chỉ dẫn của Chúa ngay lần đầu tiên.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN