Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 24/10: TÔI SẼ VUI MỪNG!

TNHN 24/10: TÔI SẼ VUI MỪNG!

TÔI SẼ VUI MỪNG!

Dù cây vả không ra hoa kết nụ, dù vườn nho không có trái nào;
dù ràn chiên không còn con nào trong đó,
dù các chuồng bò chẳng có con nào,
dù như vậy tôi vẫn cứ vui mừng trong Chúa,
tôi vẫn hân hoan trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi.
(Ha-ba-cúc 3:17-18)

Có những lúc dường như mọi thứ xung quanh bạn đều đang suy sụp. Những nỗ lực mà bạn đầu tư vào có thể thất bại. Những người mà bạn phục vụ có thể làm bạn thất vọng. Doanh nghiệp hay nghề nghiệp mà bạn vất vả gây dựng có thể sụp đổ. Những lúc như thế, dầu khó khăn ra sao, vẫn là những cơ hội để dừng lại và kiểm điểm xem điều gì thực sự quan trọng đối với bạn.

Ha-ba-cúc đã chứng kiến sự sụp đổ của hầu hết những gì quan trọng đối với ông. Tuy nhiên, qua sự mất mát, thất bại, và thất vọng, ông có thể phân biệt được điều gì là quý giá với ông, và thứ gì là tạm bợ và trống rỗng. Ông đã đến một thời điểm khiến ông có thể thành thật nói rằng cho dù mọi thứ xung quanh ông sụp đổ, ông sẽ vẫn vui mừng trong Chúa. Dù cây vả không ra hoa kết nụ; dù vườn nho không có trái nào; dù ràn chiên và đàn bò ngừng sinh nở, thì ông vẫn ca ngợi Chúa. Sự ca ngợi của ông có thể không được thốt lên một cách dễ dàng, khi nhìn thấy mọi sự đều không như ông mong đợi, và dù thế nào ông vẫn ca ngợi Chúa. Ha-ba-cúc không thể khiến cho cây vả sinh trái. Ông càng không thể điều khiển được sự sinh sản của bầy chiên và đàn bò, nhưng ông có thể kiểm soát phản ứng của mình đối với Chúa. Ông đã chọn ca ngợi Chúa.

Có phải mọi thứ dường như đang đổ vỡ xung quanh bạn không? Bạn vẫn có thể ca ngợi Chúa. Việc bạn ca ngợi Ngài không tùy thuộc vào sự thành công do các nỗ lực của bạn nhưng phụ thuộc vào bản tính của Chúa, tình yêu và sự trung tín của Ngài đối với bạn. Hãy xin Chúa giúp bạn vượt qua những mối bận tâm trần tục để hiểu được những lý do bạn phải ca ngợi Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN