Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 31/07: SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

TNHN 31/07: SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA 

“Trọn đời ngươi, không ai có thể chống cự nổi ngươi.
Như Ta đã ở với Môi-se thể nào,
Ta cũng sẽ ở với ngươi thể ấy.
Ta sẽ không lìa ngươi và không bỏ ngươi.”
Giô-suê 1:5

sứ mạng Chúa trao cho Giô-suê hẳn đã có thể khiến ông bận tâm. Làm người thay thế Môi-se không phải là chuyện nhỏ. Qua Môi-se, Chúa đã biến các dòng nước ở Ai Cập trở thành máu, phân rẽ nước Biển Đỏ, tiêu diệt đội quân Ai Cập, và nuôi dân Y-sơ-ra-ên một cách lạ lùng suốt 40 năm. Chúa phán với Môi-se trên núi Si-nai và ban cho ông luật pháp của Ngài. Giô-suê hẳn đã rất phân vân làm sao ông có thể theo kịp Môi-se được.

Để xóa tan mọi ngờ vực, Chúa bảo đảm với Giô-suê rằng tất cả những thành tựu của Môi-se đều nhờ vào sự hiện diện của Ngài. Giô-suê đã cảm thấy xác tín hơn vì chính vị Thiên Chúa từng đi cùng Môi-se nay bước đi với ông (Giô-suê 1:6).

Khi đọc những phân đoạn tường thuật về các việc lạ lùng của Thiên Chúa qua những người nam và nữ trong Kinh Thánh, bạn có thể thắc mắc liệu ngày nay Chúa có còn làm những phép lạ như vậy hay không. Hãy tin chắc rằng cùng một Thiên Chúa, Đấng đã bước đi với Môi-se, Giô-suê, Ê-li, Phi-e-rơ, Giăng, và Phao-lô nay đang sống trong bạn. Không quyền lực nào có thể đánh bại vị Thiên Chúa đang dẫn dắt bạn. Vị Thiên Chúa đã ban phước cho họ, nay vẫn có năng quyền để thực hiện các mục đích của Ngài qua đời sống bạn. Cũng một Thiên Chúa đã cho họ chiến thắng các kẻ thù có vẻ hùng mạnh nhất, Đấng chu cấp cho họ khi các nguồn tài nguyên của họ không còn đủ, và Đấng hướng dẫn họ trong mọi quyết định, thì ngày nay đang sẵn sàng hành động một cách quyền năng trong đời bạn. Các anh hùng đức tin có một điểm giống nhau: Họ đều là những con người bình thường tự mình không có quyền phép gì. Điểm khác biệt là sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa. Thời gian có thể thay đổi, nhưng tầm ảnh hưởng của việc Chúa hiện diện vốn không đổi thay. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN