Trang chủ 2022 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2022

Thanh Hóa: Lễ Bổ Nhiệm Quản nhiệm và Tri ân Mục...

Sáng ngày 8/8/2022 tại Hội thánh tin lành Thanh Hóa diễn ra chương trình bổ nhiệm Mục sư quản nhiệm và tri ân Mục...