Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh Thánh3 chìa khóa để đọc hiểu Cựu Ước

3 chìa khóa để đọc hiểu Cựu Ước

Nếu bạn cảm thấy Cựu Ước thật khó hiểu, thì đừng lo, bạn không cô đơn đâu! Ngay cả các trưởng lão Hội Thánh đầu tiên cũng gặp khó khăn khi diễn giải Cựu Ước. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay thậm chí còn không hiểu Cựu Ước và Tân Ước có liên quan đến nhau như thế nào. Một số người tin rằng Cựu Ước viết về “Luật pháp” dành riêng cho người Do Thái, trong khi Tân Ước – đầy ân điển và lòng thương xót – được viết cho dân ngoại.

Chìa khóa thứ nhất 

Để hiểu được Cựu Ước, trước hết chúng ta phải hiểu các tác giả. Cựu Ước bắt nguồn từ Đức Chúa Trời:

“Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:20-21).

Đức Thánh Linh mang sứ điệp của Đức Chúa Trời, và Ngài chọn một tác giả con người để truyền đạt sứ điệp ấy lên giấy. Bạn chỉ có thể hiểu Cựu Ước khi được Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ. Có nghĩa là tấm lòng bạn phải tìm kiếm, gõ cửa và cầu xin Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:9). Chìa khóa đầu tiên để hiểu Cựu Ước bắt đầu từ chính bạn và tình trạng tấm lòng bạn.

Chìa khóa thứ 2 

Thứ hai, hãy thảo luận về những điều chúng ta nên tìm kiếm trong Cựu Ước. Hãy nghĩ về hình ảnh một tấm thảm tuyệt đẹp: mặt phải là Chúa trên trời, còn mặt trái là các sứ đồ, tội lỗi và thế gian. Mặt phải tấm thảm với hình ảnh Chúa thật đẹp, giống như một kiệt tác. Nhưng mặt trái của tấm thảm chứa đầy những nút thắt; chiến tranh, giết chóc, phán xét và cái chết. Tấm thảm là một Vương quốc trên đất chưa đến; được cai trị bởi Con Ngài.

Bạn thấy đấy, bắt đầu từ Sáng Thế Ký, Chúa Jêsus đã biết vai trò của Ngài trong kiệt tác này. Ngài biết thời gian đã định, và biết trước danh xưng “Jêsus” mà người ta sẽ gọi Ngài. Ngài thậm chí còn biết Ngài sẽ chết, phục sinh và đến trong vinh quang như thế nào (Ma-thi-ơ 24:30). Hãy xem Sáng Thế Ký 3:15:

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”

Trong Vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời tuyên bố với con rắn rằng “dòng dõi người nữ” sẽ giày đạp đầu nó như thế nào. Dòng dõi người nữ này chính là Đấng sẽ đến. Nếu bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy. Vì vậy, chìa khóa thứ hai khi đọc Cựu Ước là: bạn phải luôn tỉnh thức đón chờ “Đấng sẽ đến”, vì cả 39 sách Cựu Ước đều hướng về Đấng Mê-si sắp đến.

Chìa khóa thứ 3

Chìa khóa thứ ba khi đọc Cựu Ước là hiểu mối liên hệ với Tân Ước. Augustine đã viết: “Tân Ước được ẩn giấu trong Cựu Ước (ví dụ: Sáng Thế Ký 3:15) và Cựu Ước được bày tỏ trong Tân Ước”. 

“Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh… Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:25-27; 30-32).

Hãy xem cách Chúa Jêsus tiết lộ mối liên hệ với Cựu Ước và “cắt nghĩa Kinh Thánh” trong Tân Ước. Ngài bày tỏ chính Ngài với Môi-se và các nhà tiên tri, tất cả những gì được viết trong Kinh Thánh liên quan đến chính Ngài. Bạn có thấy mối liên kết không? Bạn có thể tưởng tượng tấm lòng họ đang nóng cháy?

Tóm lại, nếu tấm lòng bạn sốt sắng dành trọn cho Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn trên hành trình học biết Kinh Thánh. Hãy rèn tập đôi mắt và tâm trí bạn để tìm kiếm Đấng sẽ đến; vì cả Kinh Thánh Cựu Ước, bao gồm các lễ nghi, giao ước và việc lập quốc Y-sơ-ra-ên đều được Đức Chúa Trời hoạch định để hướng độc giả về Đấng sẽ đến. Cuối cùng, hãy nhận biết và hiểu rằng có mối liên hệ giữa hai Giao Ước, theo đó Tân Ước, hay Phúc Âm, được Đức Chúa Trời bày tỏ tinh tế và khéo léo trong cả Cựu Ước. Sau đó, Chúa Jêsus hoàn thành mọi công việc, và các tác giả Tân Ước diễn giải sự hoàn thành của mọi điều đã được tiên tri trong Cựu Ước.

Bài: Rev. Kevin L. Spencer; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www1.cbn.com/teaching/three-keys-to-understand-the-old-testament)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN