Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 158 - Đứng vững trong Chúa

Bài 158 – Đứng vững trong Chúa

Đọc Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15-17

15Vậy, thưa anh em, hãy đứng vững và vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ.

16Cầu xin chính Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta, và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng niềm hi vọng tốt đẹp,

17khích lệ lòng anh em, khiến anh em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành!

Suy niệm:  Những câu Kinh Thánh này cho thấy đời người tin Chúa là một hành trình. Người tin Chúa được gọi đến không phải để đứng mãi một chỗ, nhưng phải trèo lên cao.

Một điều khúc Kinh Thánh này dạy là:  Ơn Chúa không loại bỏ hoạt động của người.  Chúng ta được cứu là do ơn Chúa, ân sủng của Chúa, tuy nhiên chúng ta được tái tạo để làm các việc thiện lành (Ê-phê-sô 2:10)

Lời khuyên ở đây là: Hãy đứng vững. Ý nghĩa là phải nắm cho vững những điều đã được học và tiếp tục giữ lấy.  Chúng ta phải đứng cho vững để chống sai lạc, chống lầm lẫn bằng cách đứng lên vì Chúa và vì Chân lý.

Nắm cho chắc. Có nghĩa là đã nghe, hiểu, tin nhận thì đừng dao động, đừng dời đổi.

Lời khuyên này cần cho ngày xưa, khi Tin Lành mới truyền rao, nhưng cũng cho ngày nay sau hơn 2000 năm.  Vì lúc nào bên tai người tin Chúa cũng có những lời bàn tán hơn thiệt, cốt lôi cuốn người ấy bước ra khỏi chỗ mình đã vững tin, đã an nghỉ.

Có những nhóm đạo cũng xưng là Cơ-đốc-giáo, nhưng đức tin hơi khác với những gì Kinh Thánh đã dạy. Nhiều khi tin Chúa nhưng còn phải tin lời các vị thánh. Đọc Kinh Thánh nhưng còn phải đọc các sách khác cũng thánh như Kinh Thánh. Thường là nhấn mạnh về một vài điểm  trong Kinh Thánh và bỏ qua những điểm khác. Nguy hiểm hơn cả có những nhóm đạo không tin tuyệt đối vào thần tính tuyệt đối và nhân tính tuyệt đối của Chúa Giê-xu. Có nhóm lại không chú trọng về vai trò của Thánh Linh và hỏa ngục chỉ là một biểu tượng. Những người tin Chúa nhưng không có các giai đoạn học lời Chúa cẩn thận, sâu nhiệm, rất dễ bị lung lạc.

Hội thánh Tin Lành chân chính chủ trương là chỉ giảng truyền Kinh Thánh và đưa mọi người vào chân lý để được cứu rỗi và sống trong cõi vĩnh hằng với Chúa. Hình thức thờ phượng có nhiều, nhưng nhũng ai tin Chúa thật sự đều biết rõ kinh nghiệm sống với Chúa thật khác hẳn với những cảm xúc mà ta có thể có khi được trình bầy về Chúa.

Ngoài ra, khi ta tin Chúa thì Thánh Linh của Chúa hướng dẫn ta vào chân lý và soi dẫn ta những lúc mà ta có thể chưa hiểu. Càng đọc Kinh Thánh thì niềm tin càng vững chắc và không thể đi sai lạc được.

Câu 16 và 17 là một lời cầu chúc:

16Cầu xin chính Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta, và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng niềm hi vọng tốt đẹp,

17khích lệ lòng anh em, khiến anh em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành!

Tin Chúa là mời Chúa chủ trì trong cuộc đời mình.  Người tin Chúa thường hay dùng từ có Chúa, hay là nhờ ơn Chúa, có nghĩa là Chúa hành động ban cho sức mạnh, hướng dẫn, ngăn ngừa v.v.

Trong lời cầu chúc này Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời được nói đến cùng một lúc, chứng tỏ Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời ngang hàng.

Đức Chúa Trời được nhắc đến là Đấng yêu thương và ban ân huệ cúu vớt mỗi chúng ta khỏi tội ác. Ngài ban an ủi đời đời.  An ủi đây còn mang ý nghĩa thêm lòng can đảm, khuyến khích và hi vọng rạng ngời.

Với tất cả những điều Chúa ban, chúng ta chắc chắn đứng vững trong Chúa được. Chúng ta có Chúa ở với mình nên có khả năng hành động đúng, thiện lành cũng như nói năng phải lời.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN