Bài 172: Những tiếng gọi trong cuộc đời

Đọc Mác 6:14-29

Câu căn bản: Vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là một người công chính và thánh thiện, nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối.  (Câu 20).

Suy niệm:  Vua Hê-rốt  tiêu biểu cho những con người mà Kinh Thánh gọi là sống theo xác thịt, nghĩa là theo bản năng xấu xa tự nhiên của con người. Con người ấy có nhiều tiếng gọi khác nhau, có khi đến cùng một lúc.

Tiếng gọi thứ nhất là của lòng tham. Sứ đồ Giăng gọi là mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời. Lòng tham lúc nào cũng chờ đợi cơ hội để thể hiện.

Tiếng gọi thứ hai là của cám dỗ dục tình. Vua Hê-rốt đã hoàn toàn rơi vào hố sâu của tội ác khi chiếm vợ của em mình.

Tiếng gọi thứ ba là của lương tri, lương tâm. Vua dù xấu xa, tàn bạo nhưng đã bằng lòng nói chuyện với ông Giăng, một người công chính và thánh thiện. Ông Giăng rất thẳng thắn, đã lên án vua về tội tà dâm hư hoại. Nghe ông Giăng nói, vua thường bối rối. Tiếng nói của lương tri cáo trách thúc giục vua phải ăn năn, nhưng vua cứ lờ đi.

Tiếng gọi thứ tư là của dư luận. Người ta bảo rằng khi một người đã dám phạm tội gian dâm, thì có thể phạm nhiều tội ác khác. Lòng tham dẫn vua đến chỗ say mê cả đứa con gái của người tình, và dám hứa cho nó bất cứ điều gì. Đứa con gái này hỏi ý kiến mẹ nó, và bà này đòi giết chết ông Giăng, người đã ngăn cản mối tình xấu xa này. Vì đã hứa với đứa con gái trước công chúng, Vua Hê-rốt vì danh dự, phải sai chém đầu Giăng, đưa cho nó.

Nếu ông vua này bình tâm suy nghĩ, nghe theo Giăng, chắc đã không phạm tội thứ hai và luôn với tội giết Giăng nữa.

Người tin Chúa nên nhớ câu Kinh Thánh sau đây:

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. 1 Cô-rinh-tô 10:13.

Chúa có nhiều cách mở đường cho ra khỏi cám dỗ, nhưng thường là tiếng gọi của lương tri, lời khuyên của người công chính thánh thiện. Hãy nghe theo những lời can ngăn này để tránh phạm tội.

Nguyễn Sinh