Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 80: Sống Theo Thánh Linh

Bài 80: Sống Theo Thánh Linh

Bài 80: Sống Theo Thánh Linh

Đọc Rô-ma 8:9-11

9Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

10Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính.

11Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.

Câu căn bản: Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. (Câu 9).

Suy niệm: Sau khi nói khách quan về hai hạng người, tác giả nói trực tiếp với độc giả là chúng ta. Bạn là người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn thuộc về Chúa Giê-xu và bạn có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự sống trong bạn, thì không sống theo xác thịt.

Thánh Linh của Đấng Christ cũng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì chỉ có một Thánh Linh. Khi Thánh Linh sống trong người tin Chúa tức là chính Chúa Giê-xu sống trong người đó.

Thân xác chúng ta vì tội lỗi rồi ra sẽ chết, nhưng tâm linh chúng ta nhờ tin Chúa Giê-xu nên được xưng công chính và được sống.

Trong tương lai thân xác của chúng ta cũng sẽ được phục sinh như chính Chúa Giê-xu, và sẽ hưởng sự sống toàn vẹn vĩnh hằng, như câu 11 cho biết.

Trong hiện tại, vì chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu và Thánh Linh sống trong chúng ta, chúng ta không thể sống theo xác thịt là bản chất cũ khi chưa tin Chúa, nhưng phải chú tâm sống theo Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh làm chủ đời sống mình để được sự sống thanh khiết và bình an.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN