Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 12 Khi Chúa Gọi (2)

Bài 12 Khi Chúa Gọi (2)

Bài 12 Khi Chúa Gọi (2)

Đọc Rô-ma 8:30;

30Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

1 Phi-e-rơ 2:9

9Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

13Thưa anh em là những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, vì từ ban đầu Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em, qua sự thánh hóa bởi Thánh Linh và lòng tin vào chân lý.

Câu căn bảnVì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Ma-thi-ơ 22:14.

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố trong Rô-ma 8:30 rằng: “Những người Chúa đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính.” Người đời không thể quan niệm được việc Chúa kêu gọi mà chúng ta đang bàn ở đây. Họ nghĩ rằng Chúa chỉ gọi khi con người chết, và bảo rằng “Chúa gọi về.”

Sứ đồ Phao lô nói đến việc Chúa gọi con người để tha tội, xưng công chính và làm con dân của Chúa, đó là một kêu gọi phước hạnh, ai nghe gọi nên đáp ứng, vì Chúa đã đụng chạm đến mình.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng tuyên bố trong 1 Phi-e-rơ 2:9 rằng: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng của Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.”   Chúa đã kêu gọi chúng ta từ cõi tối tăm tội ác để đưa vào vùng ánh sáng huyền diệu của Ngài, việc kêu gọi này hoàn toàn do ân sủng và tình thương của Chúa, vì tất cả chúng ta không một ai xứng đáng.

Trong thư thứ hai gởi cho người Tê-sa-lô-ni-ca 2:14 sứ đồ Phao-lô viết thêm: “Cũng vì thế Ngài đã dùng Tin Lành qua chúng tôi kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.”  Chúa đã dùng Tin Lành để kêu gọi người ta đến hưởng vinh quang vĩnh hằng của Ngài.  Đây là điều nhiều người không biết, vì vậy mới không trông mong ngày Chúa trở lại.

Nhưng chúng ta đừng quên lời của chính Chúa Giê-xu cảnh báo những ai đã được kêu gọi trong Ma-thi-ơ 22:14 : “Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.” Đây là nói về cách đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa. Người được chọn là người có đức tin thật và trung kiên cho đến cuối cùng.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, làm sao con có thể quên được tình thương và ân huệ của Chúa đối với con? Xin Thánh Linh giúp con luôn nghe rõ tiếng gọi của Chúa. Bây giờ con hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của đời con.  A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN