Ngày 13/3: CHÚA Giê-su CHRIST PHẢI TÁI ĐỊNH HƯỚNG BẠN

Ngày 13 tháng Ba

CHÚA Giê-su CHRIST
PHẢI TÁI ĐỊNH HƯỚNG BẠN

Ði thêm một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê
và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền.
Ngài liền gọi họ; họ để Xê-bê-đê cha họ ở lại trên thuyền
với các công nhân và đi theo Ngài.
-Mác 1:19-20-

Chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là tìm ra “vùng thoải mái” của mình rồi đặt mình vững chắc vào chỗ đó. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh hoặc lối sống mà bạn có thể hoàn toàn xoay sở được mọi chuyện, thì bạn đã ngừng tăng trưởng trong sự hiểu biết của mình về Chúa. Mong muốn của Chúa là đưa bạn từ tình trạng hiện tại của bạn tới chỗ Chúa muốn bạn trở thành. Bạn sẽ luôn ở trong một bước vâng phục nữa thôi là thấy được sự thật kế tiếp mà Chúa muốn bạn học biết về Ngài. Bạn có thể kinh nghiệm một sự bồn chồn mà nhờ đó bạn cảm nhận được rằng còn có rất nhiều điều bạn cần phải học để kinh nghiệm về Chúa Cha. Có những lúc, điều này có nghĩa là bạn phải di chuyển đến một chỗ ở mới hoặc nhận một việc làm mới. Nó có thể cho thấy bạn cần thêm một chiều kích thâm sâu hơn vào đời sống cầu nguyện của mình. Có lẽ bạn cần tin cậy Chúa ở một mức độ mà bạn chưa từng có trước đây.

Các ngư phủ không thể nào vừa ở lại thuyền đánh cá của mình vừa trở nên sứ đồ của Chúa Giê-su Christ được. Áp-ra-ham được Chúa giao phó một sứ mạng trọng yếu một đời khi ông đã 75 tuổi. Những con người này phải phá vỡ lệ thường thoải mái của họ để đạt đến những độ cao mới trong mối tương giao của họ với Chúa. Tương tự như vậy, để kinh nghiệm Chúa ở mức độ mà Ngài mong muốn, sẽ có những điều chỉnh mà Chúa yêu cầu bạn thực hiện. Bạn có sẵn sàng để Chúa Giê-su Christ mặc khải chính Ngài cho bạn trong những chiều kích sẽ làm thay đổi đời sống bạn không? Bạn có sẵn lòng từ bỏ điều vẫn làm bạn thoải mái không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)