Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhThế Nào Là Một Tín Đồ Tận Hiến?

Thế Nào Là Một Tín Đồ Tận Hiến?

Thế Nào Là Một Tín Đồ Tận Hiến?

Tình yêu thương là bản sắc của một tín đồ 

Đức Chúa Jêsus chỉ ra một dấu hiệu xác định ai là môn đồ Ngài. Tất nhiên, có nhiều dấu hiệu đặc trưng cho một môn đồ chân chính, nhưng chỉ dấu hiệu này mới bày tỏ cho thế giới thấy chúng ta thuộc về Cứu Chúa Jêsus Christ:

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13: 34–35)

Dấu hiệu đặc trưng của một Cơ Đốc nhân là tình yêu thương – tình yêu mà Chúa Jêsus đã làm gương cho các môn đồ, tình yêu thương toát ra từ mỗi Cơ Đốc nhân sống động đến mức ai cũng nhìn thấy.

Do đó, Cơ Đốc nhân chân chính là người hết lòng bày tỏ tình yêu thương này đến các anh em trong Chúa. Và nơi tốt nhất để thực hiện điều này là Hội Thánh địa phương. Tác giả sách Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10: 24–25). Trung tín nhóm lại tạo điều kiện để chúng ta khích lệ nhau sống yêu thương và làm việc lành. Hội Thánh địa phương là nơi tình yêu thương bày tỏ rõ ràng nhất giữa con dân Chúa. Đó là nơi “thân thể Đấng Christ” thể hiện sống động nhất trên thế gian.

Giữa mạng lệnh bày tỏ tình yêu thương, thì thế nào là một tín đồ tận hiến? Dưới đây là những dấu hiệu để nhận diện một Cơ Đốc nhân chân chính:

Nhóm họp thường xuyên

Đây là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh địa phương. Nhóm họp, thông công và tích cực phục vụ là cách duy nhất để thúc đẩy tình yêu thương trong Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10: 24–25).

Hướng đến hòa bình

Một tín đồ tận hiến luôn mong muốn giữ gìn hòa bình trong Hội Thánh. “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau” (Rô-ma 14:19). “Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy” (Gia-cơ 3:18).

Gây dựng người khác

Mục tiêu của việc nhóm họp là gây dựng lẫn nhau, xây dựng đức tin cho nhau (1 Cô-rinh-tô 12,14; Ê-phê-sô 4:11–16). Giống như Chúa Jêsus, một tín đồ tận hiến sẽ đến để phục vụ người khác, chứ không phải để người khác phục vụ mình (Mác 10:45); để cống hiến chứ không phải để hưởng lợi. 

Cảnh báo và khuyên nhủ người khác

Một tín đồ chân chính sẽ dùng tình yêu thương để nói ra sự thật với anh chị em mình, nhằm giúp họ tránh những cạm bẫy, khuyến khích họ sống trong thánh khiết và niềm vui Chúa ban. Một tín đồ tận hiến không vô cớ xâm phạm vào đời tư của người khác, nhưng cũng không khoanh tay đứng nhìn khi anh em mình cần được tư vấn và chăm sóc.

Tinh thần hòa giải

Cơ Đốc nhân là những người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Nhờ đó, chúng ta trở thành “đại sứ của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 5:18–21 BTTHĐ). Vì vậy, tín đồ chân chính luôn cố gắng hòa giải càng nhanh càng tốt, trước khi trình diện trước mặt Chúa (Ma-thi-ơ 5: 23–24).

Chịu đựng người khác

Một tín đồ tận hiến phải có lòng kiên nhẫn bền bỉ. Họ khiêm nhường đến mức hạ mình (Ma-thi-ơ 5:5). Họ phải chịu đựng nỗi thất vọng, buồn bực, mất mát, công kích, vu khống và xúc phạm (Ma-thi-ơ 18:21–22; Rô-ma 15:1). Bằng cách mang lấy gánh nặng cho nhau, chúng ta đang làm trọn luật pháp Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2).

Tham dự Thánh Lễ 

Mỗi tín đồ có được đặc ân tham dự các Thánh Lễ của Đấng Christ – Báp-têm và Tiệc Thánh. Hơn nữa, đặc ân này chính là phương tiện công bố Tin Lành  hữu hình – rằng Đấng Christ đã chết vì tội nhân và sống lại đời đời. Vì vậy, thật đáng buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân bỏ bê các Thánh Lễ do chính Chúa Jêsus thiết lập cách đây 2000 năm. Một tín đồ chân chính sẽ vui mừng khi chứng kiến Lễ Báp-têm của các tín đồ mới, và tra xét lòng mình để chuẩn bị dự Tiệc Thánh. Người sẽ nhận lãnh Thánh Lễ như một phương tiện ân điển, là bằng chứng hữu hình về quyền năng Phúc Âm trong cuộc sống mình và toàn thể Hội Thánh.

Phục vụ Hội Thánh

Một tín đồ chân chính sẽ tận hiến sức lực, thời gian và tài năng để truyền bá Phúc Âm tại Hội Thánh địa phương. Người vâng theo Lời Chúa kêu gọi đến với thân thể Đấng Christ. “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6–8). 

Một tín đồ tận hiến sẽ tiếp nhận và lan tỏa ân điển Chúa bằng cách phục vụ các công tác của Hội Thánh địa phương, dâng hiến những gì Chúa ban để phát triển công việc truyền bá Phúc Âm. Người sẽ noi gương Hội Thánh Ma-xê-đoan, cam kết dâng hiến tài chính rộng rãi và gia tăng theo thời gian, được đôn đốc bởi đức tin nơi Chúa bất chấp hoàn cảnh (2 Cô-rinh-tô 8-9). Có thứ gì chúng ta sở hữu mà lại không đến từ Chúa? Có điều gì mà chúng ta không sẵn lòng “trả lại” cho Ngài?

Lời kết 

Khi không thể hiệp một trong Thân, chúng ta cũng không thể cam kết tận hiến với Đầu Hội Thánh. Đây chắc chắn là dấu hiệu của sự vô ơn, dù là do thiếu kiến thức hay chai sạn tấm lòng. Thật là một đặc ân lớn lao khi được sống ở nơi mà Hội Thánh có quyền tự do nhóm hiệp. Vậy nên hãy nhớ rằng:

“Chính nhờ ân điển Chúa mà Hội Thánh được phép nhóm họp công khai trên thế giới này, để chia sẻ Lời Chúa và thực hành Thánh Lễ. Không phải Cơ Đốc nhân nào cũng nhận được đặc ân này đâu. Những người bị cầm tù, bệnh tật, neo đơn, cô độc truyền giảng Tin Lành ở những vùng ngoại giáo… hiểu rằng cơ hội thông công hữu hình là một đặc ân quá tuyệt vời. Như tác giả Thi Thiên, họ da diết nhớ: “Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, Có tiếng reo mừng và khen ngợi… Một đoàn đông giữ lễ…” (Thi Thiên 42:4). 

Vì vậy, hỡi những người nhận được đặc ân thông công với anh em trong Chúa, hãy ngợi khen ân điển Ngài từ tận đáy lòng. Hãy quỳ gối tạ ơn Chúa và tuyên bố: Thật là ân điển lạ lùng khi chúng con được sống giữa cộng đồng anh em Cơ Đốc!

Bài: Thabiti Anyabwile; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crossway.org/articles/what-does-a-committed-church-member-look-like/)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN