Ngày 18 tháng Năm: Cái Giá Người khác Phải Trả

503

 Cái Giá Người khác Phải Trả

Ðứng tại chân thập tự giá của Chúa Giê-su có mẹ Ngài,
chị của mẹ Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-pa,
và Ma-ri Ma-đơ-len.
Giăng 19:25

không có Đạo Chúa nếu không có thập tự giá, vì bạn không thể là môn đồ của Chúa Giê-su nếu không vác lấy thập tự giá của mình. Các thập tự giá đều đau đớn; và chúng mãi mãi thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng đôi khi cái giá đắt nhất sẽ không dành cho bạn, song là cho những người mà bạn yêu thương. Có thể bạn sẵn sàng vâng phục các lệnh truyền của Chúa, bất kể chúng là gì, bởi vì bạn đã bước đi với Ngài và biết rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Tuy nhiên, sẽ có những người gần gũi với bạn vốn chưa có mối liên hệ với Chúa Giê-su theo cùng một cách như bạn, và chưa nghe rõ tiếng của Ngài.

Chúa Giê-su hiểu rằng ý muốn của Cha Ngài dành cho Ngài sẽ dẫn đến thập tự giá. Thập tự giá có nghĩa là một cái chết đau đớn cho Chúa Giê-su, và nó cũng sẽ mang lại đau khổ cho những người gần gũi nhất với Ngài. Vì thập tự giá, mẹ của Chúa Giê-su phải chứng kiến trong cơn hấp hối khi con mình bị sỉ nhục công khai, chịu tra tấn và tử hình. Dì của Chúa Giê-su và những người bạn thân chứng kiến tận mắt cái chết đau đớn tột cùng của Ngài. Các môn đồ của Ngài bị phân tán trong nỗi kinh hoàng và hoang mang trong cái đêm dài nhất, đen tối nhất trong cuộc đời họ. Vì sự vâng phục của Chúa Giê-su, cũng sẽ có một thập tự giá cho mỗi môn đồ của Ngài.

Việc bạn vâng phục các lệnh truyền của Chúa sẽ ảnh hưởng đến những người khác (Lu-ca 14:26). Đừng từ chối tuân theo điều mà bạn biết Chúa đang yêu cầu mình, chỉ vì bạn sợ cái giá mà gia đình phải trả sẽ quá lớn. Hãy coi chừng kẻo bạn lại tìm cách ngăn cản những người mà bạn yêu thương khỏi vác lấy thập tự giá Chúa dành cho họ. Đừng bao giờ cố gắng bảo vệ những người mà bạn yêu thương bằng cách không vâng phục Chúa. Cái giá phải trả cho sự bất tuân luôn luôn lớn hơn rất nhiều. Tốt hơn, hãy nhìn vào Chúa Giê-su, là mẫu gương của bạn, và nhìn coi giá phải trả đối với những người xung quanh Ngài khi Ngài vâng phục Cha của mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)