Ngày 25 tháng Năm: Cơn Đau Đớn Của Lời Cầu Nguyện

Ngày 25 tháng Năm

Cơn Đau Đớn Của Lời Cầu Nguyện

Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết,
mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.
-Lu-ca 22:44-

Cầu nguyện không có gì là khó hiểu. Nhưng thật khó để nguyện cầu. Lần cuối cùng trái tim bạn đau buồn quá mức vì những người bạn đang cầu thay cho, đến nỗi toàn bộ cơ thể bạn đau đớn cùng với tâm trí và trái tim của mình là khi nào? (Hê-bơ-rơ 5:7).

Chúng ta đang sống trong một thế hệ tránh né đớn đau bằng mọi giá. Đó cũng là lý do tại sao có rất ít người cầu thay cho người khác. Hầu hết những người theo Chúa cầu nguyện ở mức độ nông cạn nhất, nhưng Chúa lại muốn đưa chúng ta vào những cấp độ cầu thay cho người khác thật thâm sâu mà chỉ một số ít người từng kinh nghiệm được. Sự cầu thay thâm sâu và lâu dài sẽ đau đớn lắm. Nó liên quan đến việc cứ kiên trì ở trước mặt Chúa trong khi những người khác đã bỏ đi hoặc ngủ vùi (Lu-ca 22:45). Nó liên quan đến việc kinh nghiệm được tấm lòng tan vỡ của Chúa Cha vì những con người liên tục nổi loạn chống lại Ngài. Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm được loại cầu thay tha thiết này?

Chúng ta mong mỏi một Lễ Ngũ Tuần diễn ra trong cuộc đời mình và trong các hội thánh của chúng ta, nhưng không có Lễ Thánh Linh Giáng Lâm nếu không có Ghết-sê-ma-nê và thập tự giá. Làm cách nào để chúng ta trở nên trưởng thành trong đời sống cầu nguyện của mình được? Bằng cách cầu nguyện. Khi chúng ta không cảm thấy muốn cầu nguyện thì chính xác đó là thời điểm chúng ta phải cầu nguyện. Không có lối tắt nào cho việc cầu nguyện. Không có sách nào để đọc, cuộc hội thảo nào để tham dự, hoặc những phương châm truyền cảm hứng nào để ghi nhớ có thể biến chúng ta thành những người cầu thay. Điều này chỉ đến bằng cách cam kết với việc cầu nguyện và sau đó làm như vậy.

Tại sao lại không chấp nhận lời mời gọi của Chúa để trở thành người cầu thay? Đừng cho phép bản thân bạn cảm thấy hài lòng với những lời cầu nguyện nông cạn, đặt mình là trung tâm. Hãy ở lại với Chúa trong lời cầu nguyện cho đến khi Ngài dẫn bạn đến việc cầu nguyện ở cấp độ mà Ngài mong muốn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)