Ngày 26 tháng Năm: Ai Là Người Bé Nhỏ Nhất

Ngày 26 tháng Năm

Ai Là Người Bé Nhỏ Nhất

“Quả thật, Ta nói với các ngươi,
trong vòng những người do phụ nữ sinh ra
không ai vĩ đại hơn Giăng Báp-tít,
nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn vĩ đại hơn ông ấy. “
-Ma-thi-ơ 11:11-

Vai trò của Giăng Báp-tít phải giảm dần trong khi mục vụ của Chúa Giê-su tăng lên (Giăng 3:30). Giăng cho phép các môn đồ rời bỏ ông để đi theo Chúa Giê-su. Mục vụ của ông chỉ kéo dài khoảng sáu tháng trước khi ông bị cầm tù một cách trái phép, và bị xử tử theo ý thích của một quân vương độc ác. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã nói rằng không có ai đến trước Giăng vĩ đại hơn ông trong vương quốc thiên đàng. Môi-se đã phân rẽ nước Biển Đỏ; Ê-li đã làm cho kẻ chết sống lại và mang lửa từ trời xuống; Ê-sai đã viết một cuốn sách được kính trọng trong bộ Kinh Thánh; tuy nhiên, trong thời gian phục vụ ngắn ngủi được trao cho Giăng, ông đã cân sức với tất cả những vị tiên tri ấy về tầm vĩ đại trong vương quốc thiên đàng!

Đáng kinh ngạc hơn nữa, Chúa Giê-su nói rằng chúng ta có cơ hội để trở nên vĩ đại hơn cả Giăng Báp-tít trong vương quốc thiên đàng. Ông chỉ công bố Chúa Giê-su Christ sẽ đến, nhưng với tư cách là những người theo Chúa Giê-su, chúng ta có Chúa Giê-su Christ sống trong chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng phụng sự Chúa là đặc quyền lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trong cuộc đời này. Được phụng sự Chúa ngay cả theo cách người hầu thấp hèn nhất vẫn là một vinh dự lớn hơn chuyện chúng ta xứng đáng rất nhiều. Giăng được giao chưa đầy một năm để hoàn thành nhiệm vụ của mình, và ông đã làm như vậy với tất cả những gì mình có. Chúng ta có cơ hội để Chúa Giê-su thực hiện công việc của Ngài qua cả cuộc đời mình, hầu cho những điều vĩ đại hơn được thực hiện qua chúng ta, hơn là đã từng được thực hiện qua Giăng Báp-tít. Sứ mệnh của chúng ta cũng giống như Giăng: đó là tôn cao Chúa Giê-su trong khi từ bỏ bản thân mình. Ôi, ước chi chúng ta sẽ làm như thế với lòng nhiệt thành tương tự như tấm lòng của Giăng Báp-tít!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)