Ngày 8 tháng Năm: Khiến Bạn Sẽ Phải Ngạc Nhiên

661

Ngày 8 tháng Năm

Khiến Bạn Sẽ Phải Ngạc Nhiên

“Con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm,
vì Cha làm sao, Con làm vậy.
Vì Cha thương Con nên đã chỉ cho Con mọi việc Cha làm.
Cha sẽ còn chỉ cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc.”
-Giăng 5:19-20-

Nhận ra vai trò của Ngài là một tôi tớ, Chúa Giê-su không bao giờ tìm cách khởi đầu một hoạt động nào cho Chúa Cha (Ma-thi-ơ 20:28). Người tôi tớ không bao giờ thiết lập chương trình hành động -ông chủ mới làm việc ấy. Người tôi tớ phải thật tỉnh táo với những gì chủ nhân đang làm, để bất cứ khi nào chủ bắt đầu di chuyển theo một phương hướng, thì người tôi tớ mau mắn tiếp tay vào. Ngay cả Con Thiên Chúa cũng không giả định rằng Ngài biết điều tốt nhất phải làm trong một hoàn cảnh. Thay vào đó, Ngài quan sát để thấy hoạt động của Chúa Cha rồi tham gia với Ngài. Chúa Giê-su biết rất rõ Cha của Ngài đến nỗi Ngài hết sức nhạy bén trước hoạt động linh thiêng quanh Ngài, nên ngay lập tức nhận ra Cha của Ngài đang hành động.

Có thể chúng ta quá bận rộn trong khi tìm cách đưa Chúa vào hoạt động của mình, đến nỗi chúng ta không thể nhận thấy Ngài đang hành động xung quanh chúng ta. Ngài tìm cách chuyển hướng sự chú ý của chúng ta để chúng ta có thể tham gia với Ngài, nhưng chúng ta thì lại có xu hướng tập trung vào mình, đánh giá mọi thứ qua việc nó ảnh hưởng đến chúng ta thế nào. Chúng ta phải học cách nhìn xem các sự kiện xung quanh mình theo nhãn giới của Chúa. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới của mình rất khác. Khi Chúa đưa ai đó vào cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ quan sát xem liệu Chúa có đang thuyết phục người ấy về nhu cầu cứu rỗi của họ không. Có lẽ Chúa đang an ủi ai đó trong nỗi buồn của người ấy. Chúa có thể đang khích lệ người bạn của bạn khi người ấy đối diện với thử thách. Sau đó, chúng ta sẽ điều chỉnh cuộc sống mình để tham gia với Chúa khi Ngài hành động trong cuộc đời của người ấy. Chúng ta phải sống mỗi ngày với sự tiên liệu rất bén nhạy khi chúng ta quan sát để thấy nơi Chúa đang hành động xung quanh mình. Khi mắt chúng ta mở ra trước hành động của Ngài, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên trước những công trình vĩ đại của Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)