Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgười Thầy Ưu Việt 

Người Thầy Ưu Việt 

Đọc Giăng 14:25-31

25Ta đã nói nhng điu ny cho các con trong lúc Ta còn vi các con.

26Nhưng Đấng An i, tc là Đức Thánh Linh mà Cha s nhân danh Ta sai đến, Ngài s dy d các con mi điu, và nhc các con nh tt c nhng gì Ta đã phán vi các con.

27Ta để s bình an li cho các con. Ta ban s bình an ca Ta cho các con. S bình an Ta cho các con không ging như thế gian cho. Lòng các con ch bi ri và đừng s hãi.

28Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta s tr li vi các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì nên vui mng vì Ta đi v vi Cha, bi Cha cao trng hơn Ta.

29Bây gi Ta nói điu ny cho các con trước khi vic xy ra, để khi vic xy ra thì các con s tin.

30Ta s không còn nói nhiu vi các con na, vì k cai tr thế gian ny đang đến. Nó chng có quyn hành gì trên Ta,

31nhưng Ta làm theo điu Cha đã truyn bo, để thế gian biết rng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dy, chúng ta phi đi khi đây.”

Câu căn bn: Nhưng Đấng An i, tc là Đức Thánh Linh mà Cha s nhân danh Ta sai đến, s dy các con mi điu, và nhc các con nh tt c nhng gì Ta đã nói vi các con. (Câu 26).

Suy nim: Cuối cùng tôi phải thay bóng đèn cho chiếc đèn trên bàn làm việc của tôi. Tôi đã dùng đèn này để đọc sách, đọc Kinh Thánh và viết bài, tôi thích lắm vì đèn sáng mà không chói mắt. Nhưng bóng đèn dùng lâu đã hư, phải thay. Tôi tìm một bóng đèn kiểu mới vừa ít vôn mà lại sáng gấp đôi.

Khi thay bóng đèn như vậy tôi liên tưởng đến một việc rất quan trọng: đèn tốt thì thấy rõ hơn. Tất cả đều hiện lên rõ khi có ánh sáng. Khi chụp ảnh bạn còn phải có loại đèn riêng sáng hơn nữa thì mọi chi tiết mới thu nhận vào phim ảnh được.

Nguyên tắc này khi áp dụng vào việc đọc Kinh Thánh cũng vậy. Tâm hồn ta càng trong sáng thì ta càng tìm ra được sự phong phú và giá trị trong Lời Chúa.

Đó là việc làm của Thánh linh: Thánh Linh giúp bạn hiểu Lời Chúa và còn chỉ dẫn khi áp dụng trong thực tế nữa. Chúa Giê-xu đã dạy trong Giăng 14:26: Nhưng Đấng An i, tc là Đức Thánh Linh mà Cha s nhân danh Ta sai đến, s dy các con mi điu, và nhc các con nh tt c nhng gì Ta đã nói vi các con.

Vai trò của Thánh Linh rất quan trọng trong việc đọc Kinh Thánh, vì nếu không có ánh sáng của Thánh Linh bạn không nắm bắt được lời mình đọc. Nếu không có Thánh Linh soi dẫn, bạn sẽ lướt qua nhiều kho báu mà không hay. Chúa Thánh Linh là Người Thầy Ưu Việt mà bạn có bên cạnh.

Chúa không những ban cho bạn mặc khải là Kinh Thánh, mà còn ban cả sự soi dẫn, tức là khả năng hiểu được lời bạn đọc nữa.

Kinh Thánh là cun sách duy nht cho phép bn nói chuyn vi tác gi khi đang đọc!

Khi đọc Kinh Thánh, bạn có thể ngừng lại và thưa với Thánh Linh rằng: “Thưa, câu này có nghĩa gì? Câu này con áp dụng vào đời con như thế nào?”

Hãy làm như thế, Chúa sẽ nói chuyện với bạn. Ngài thì thầm vào tai bạn hay truyền những tư tưởng và ý nghĩ trong tâm trí bạn.

Vic nên làm hôm nay:

Khi bạn đọc Kinh Thánh mà không hiểu, hãy xin Thánh Linh giải thích.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN