Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàySuy nguyện ngày 29 tháng chín KHÔNG QUÁ KHÓ!

Suy nguyện ngày 29 tháng chín KHÔNG QUÁ KHÓ!

“Thật ra điều răn này mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay không phải khó quá cho anh chị em. Nó cũng không quá tầm tay của anh chị em.” (Phục Truyền 30:11)
Đời sống người theo Chúa không phải là khó! Cũng cùng một Chúa Giêsu Christ, Đấng đã sống một cuộc đời hoàn hảo, vâng phục, và vô tội đang sẵn sàng sống cuộc đời ấy một lần nữa qua bạn (Ga-la-ti 2:20). Ý muốn của Chúa sẽ không khó để nhận ra đâu. Chúa ban Kinh Thánh cho chúng ta trong đó mặc khải ý muốn của Ngài, và Ngài đã đặt Chúa Thánh
Linh trong chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đến với ý muốn hoàn hảo của Ngài trong mọi hoàn cảnh (Giăng 16:13). Thách thức lớn nhất của chúng ta là cam kết trọn vẹn cuộc đời mình để bước theo ý muốn của Chúa trong tinh thần vâng phục như Ngài bày tỏ cho biết. Môi-se đã tập hợp dân Y-sơ-ra-ên quanh núi Ê-banh và núi Ghê-ri-xim trước khi họ tiến vào Đất Hứa. Tại đó, Chúa chỉ dạy những điều họ cần phải làm để vâng phục Ngài. Chúa đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết để không còn gì nhầm lẫn về những điều Ngài trông đợi nơi họ. Sau đó Chúa yêu cầu họ lựa chọn. Nếu họ chọn không tuân theo các mệnh lệnh của Ngài, họ sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của Ngài. Nếu họ chọn vâng phục, họ sẽ nhận được phước hạnh từ nơi Ngài.
Lời Chúa đến với bạn cũng cùng một cách như thế. Lời Ngài không quá phức tạp đến nỗi không hiểu nổi. Bạn không cần phải vật lộn để nhận ra ý muốn của Chúa về tội ngoại tình, sự tha thứ, hay lòng thành thật. Lời Chúa hết sức rõ ràng. Câu hỏi là bạn sẽ đáp ứng thế nào với Lời Ngài? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy Chúa miễn thứ cho sự bất tuân vì những chỉ dẫn của Ngài quá mơ hồ hoặc phức tạp. Họ bị lên án bởi vì họ đã biết chính xác điều Chúa muốn họ làm, nhưng họ đã chọn không tuân theo!
Qua Thánh Linh của Ngài, Chúa sẽ luôn luôn ban cho bạn đủ mặc khải và đủ năng lực để thực hiện bước tiếp theo với Ngài. Nếu bạn không chắc lắm về điều Chúa đang yêu cầu nơi bạn, thì hãy chắc chắn là bạn cứ tuân theo tất cả những gì bạn biết; và qua sự vâng phục của bạn, sự dẫn dắt tiếp theo của Chúa sẽ trở nên rõ ràng.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN