Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 08/10: TIN CẬY NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

TNHN 08/10: TIN CẬY NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

TIN CẬY NƠI SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA

“Hãy đi và nói với Ê-xê-chia: Chúa, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ phụ ngươi, phán thế này:
‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt ngươi.
Này Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa.’ ”
Ê-sai 38:5

Nền tảng căn bản của Đạo Chúa là Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta hơn là chúng ta biết. Khi chúng ta kinh nghiệm ơn phước của Chúa, thì thật dễ để tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất. Nhưng khi Chúa cho phép bệnh tật hoặc sầu khổ xảy ra trong đời mình, chúng ta có thể bị cám dỗ đặt nghi vấn về sự khôn ngoan của Ngài.

Chúa cho Vua Ê-xê-chia biết rằng cuộc đời ông sắp kết thúc. Chúa khuyên ông hãy chuẩn bị bản thân để đón chờ cái chết và sắp xếp việc nhường ngôi. Thay vào đó, Ê-xê-chia đã van xin được sống, kêu nài Chúa đừng để ông chết lúc ấy (Ê-sai 38:3). Chúa yêu mến Ê-xê-chia vì ông là người công chính, nên trong ân điển Ngài, Chúa đã ban cho ông sống thêm 15 năm nữa. Mười lăm năm đó sẽ chứng tỏ sự khôn ngoan của Chúa vượt xa sự khôn ngoan của loài người. Trong những năm Ê-xê-chia được sống thêm, Ma-na-se đã ra đời, và cuối cùng ông đã kế vị Ê-xê-chia làm vua Giu-đa. Ma-na-se, trị vì 55 năm, là vị vua ác đức nhất từng cai trị dân Giu-đa (2 Các Vua 21:1). Ma-na-se cổ võ sự thờ lạy thần tượng khắp đất nước. Ông đã thiêu sống con trai mình trên lửa theo những tập tục gớm ghiếc của việc thờ lạy thần tượng. Suốt triều đại của Ma-na-se, ông đã đổ máu người vô tội rất nhiều; nơi nào trên đất nước dân chúng cũng phải khổ sở vì sự tàn bạo của ông. Sự gian ác của Ma-na-se chọc giận Chúa, nhưng Ma-na-se đã phớt lờ lời cảnh cáo của Chúa (2 Các Vua 21:16; 2 Sử Ký 33:10). Tất cả những nghịch cảnh này đều do Ma-na-se gây ra, một vị vua đáng lẽ không bao giờ có mặt trên đời nếu như Ê-xê-chia đón nhận ý muốn của Chúa cho đời mình! Hơn thế nữa, triều đại kéo dài của Ê-xê-chia cuối cùng đã dẫn đến việc Ba-by-lôn đánh bại dân Giu-đa (2 Các Vua 20:12-20).

Quá nhiều khốn khổ đã diễn ra do hậu quả của việc Ê-xê-chia không chấp nhận vâng theo ý muốn của Chúa cho ông. Chúa biết điều gì là tốt nhất. Cho dù hoàn cảnh của bạn dễ dàng hay khó khăn, bạn có thể tin cậy hoàn toàn nơi sự dẫn dắt của Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN