Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 09/09: TRỞ LẠI NƠI BẠN ĐÃ THẤT BẠI

TNHN 09/09: TRỞ LẠI NƠI BẠN ĐÃ THẤT BẠI

TRỞ LẠI
NƠI BẠN ĐÃ THẤT BẠI

Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm
và không bắt được con nào.
Nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống.” 
Lu-ca 5:5

Không ai biết làm thế nào để cứu giúp bạn trong những lần thất bại như Chúa Giê-su từng làm! Ngài sẽ không bỏ qua sự thiếu xót của bạn, hoặc chỉ đơn giản khích lệ bạn lần sau làm tốt hơn. Ngài sẽ ban cho bạn chiến thắng ngay giữa những thất bại của bạn.

Phi-e-rơ đã đánh cá suốt cả đêm nhưng chẳng thành công. Không phải Phi-e-rơ chỉ bắt được ít cá; ông thật sự không bắt được gì, mặc dù ông là một tay đánh cá lão luyện. Chúa Giê-su hẳn đã có thể nói: “Phi-e-rơ à, đừng lo lắng về việc chẳng bắt được con cá nào. Dầu sao, con cũng sắp theo một nghề khác rồi.” Thay vào đó, Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả hết các lưới để bắt cho được. Hẳn là một dịp khiến Phi-e-rơ phải hạ mình biết bao! Một người thợ mộc mà lại chỉ bảo cách đánh cá cho tay ngư phủ chất phác thẳng tính này ư!

Chúa Giê-su thường nắm được sự chăm chú hết lòng của bạn khi bạn thất bại. Đôi khi Ngài đưa bạn trở lại nơi bạn đã bại trận để gây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Bạn có thể cho rằng Ngài sẽ không muốn bạn tiếp tục nữa vì bạn đã thất bại thảm hại trong nỗ lực của mình. Có lẽ vấn đề là bạn đã cậy vào sức riêng của chính mình thay vì nương cậy nơi sức mạnh của Chủ. Có thể bạn đã thất bại trong một mối quan hệ nào đó. Chúa Giê-su sẽ không cho phép bạn bỏ cuộc đâu; Ngài sẽ giúp bạn rút ra bài học từ thất bại của bạn, và kinh nghiệm sự khác biệt mà Ngài có thể tạo ra khi Ngài hướng dẫn các mối quan hệ của bạn. Khi nỗ lực bằng sức mạnh của Chúa, bạn có thể khám phá ra rằng thành công thực sự nằm trong tầm tay của bạn. Nếu gần đây bạn đã trải qua thất bại, có thể bạn đang ở tại đỉnh điểm để nhận lãnh một mặc khải sâu nhiệm từ nơi Chúa.   

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN