Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 10/10: NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC QUẢN LÝ

TNHN 10/10: NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC QUẢN LÝ

NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC QUẢN LÝ

Chúa bảo Sa-mu-ên: “Hãy nghe mọi điều dân đã yêu cầu ngươi, vì không phải
chúng đã lìa bỏ ngươi, nhưng chúng đã lìa bỏ Ta, để Ta không trị vì trên chúng.”
(1 Sa-mu-ên 8:7)

Dân Y-sơ-ra-ên phải là một quốc gia không như bất kỳ quốc gia nào khác. Mọi quốc gia khác đều có một vị vua hoặc người cai trị, nhưng vua của Y-sơ-ra-ên phải là chính Chúa! Dù vậy, dân Y-sơ-ra-ên vẫn phàn nàn rằng họ muốn giống như các quốc gia khác và muốn có một người cai trị ở trần gian! Khi đọc về câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta lấy làm lạ trước sự ngu ngốc của họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ mắc sai lầm tương tự như họ thôi, chọn sự khôn ngoan của con người chúng ta hơn là sự lãnh đạo của Chúa.

Ngày nay, người ta bàn luận nhiều về những vị lãnh đạo và các quản lý. Theo cách dạy phổ biến, những người lãnh đạo có tầm nhìn rộng và đặt mục tiêu cho mọi người hoặc các tổ chức tuân theo. Các quản lý thì điều hành công việc hằng ngày, chỉ huy việc sử dụng các nguồn tài lực dưới quyền của họ. Trong đời sống của người theo Chúa, Thiên Chúa là Vị Lãnh Đạo cuộc sống chúng ta, gia đình, và hội thánh chúng ta. Chúa đặt ra hướng đi; Ngài sắp đặt những thứ tự ưu tiên; Ngài cung cấp mọi nguồn tài lực. Chúng ta là những quản lý. Chúng ta nhận lãnh những gì Chúa trao cho và làm đúng theo chỉ thị của Ngài.

Từ “lãnh đạo” trong Kinh Thánh là Chúa. Là Chúa của chúng ta, Chúa Giê-su Christ có thẩm quyền vạch ra hướng đi cho cuộc đời chúng ta. Là Chúa, Ngài chọn nghề nghiệp cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến với người bạn đời của mình, và giúp chúng ta sắp đặt các thứ tự ưu tiên hằng ngày. Chúng ta phải là người quản lý tốt cho tâm trí, thân thể, và tâm linh mà Chúa đã ban. Ngài là Chúa của gia đình chúng ta; Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con cái chúng ta. Ngài biết cách làm cho đời sống hôn nhân của chúng ta được kiên vững. Trách nhiệm của chúng ta là vâng phục Chúa để Ngài dẫn dắt gia đình chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su Christ là Chúa của hội thánh chúng ta đang sinh hoạt; Ngài chịu trách nhiệm mở mang hội thánh (Ma-thi-ơ 16:18; 1 Cô-rinh-tô 12:18). Chỉ có Ngài mới biết điều gì là tốt nhất cho hội thánh của Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là trung tín thực hiện vai trò Chúa giao phó cho mình.

Đừng dại dột tin cậy vào sự khôn ngoan và sự lãnh đạo của con người như dân Y-sơ-ra-ên đã làm. Hãy bước theo Chúa của bạn và tin cậy chỉ mình Ngài thôi.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN