Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 11/08: VUI LÒNG CHÚA, VỪA LÒNG NGƯỜI

TNHN 11/08: VUI LÒNG CHÚA, VỪA LÒNG NGƯỜI


VUI LÒNG CHÚA, VỪA LÒNG NGƯỜI 

Bây giờ tôi đang nỗ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời
chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người?
Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người
thì tôi không phải là một đầy tớ của Chúa Giê-su Christ. 

Ga-la-ti 1:10

Có những lúc bạn phải chọn lựa giữa việc làm vui lòng Chúa và việc làm vừa lòng những người xung quanh bạn, bởi vì đường lối của Chúa không phải là đường lối của con người (Ê-sai 55:8-9). Giữ cho các mối quan hệ tốt đẹp với người khác quan trọng thế nào, thì việc duy trì mối tương giao vững bền và vâng phục với Chúa Giê-su Christ còn quan trọng hơn nữa. Bất tuân lệnh Chúa vì muốn giữ niềm hòa khí với những người khác không bao giờ là khôn ngoan. Mối giao hòa với Chúa luôn quan trọng bậc nhất.

Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng việc vâng phục Ngài có thể gây chia rẽ trong các mối quan hệ của bạn (Ma-thi-ơ 10:35-36). Giả như mục tiêu chính yếu của Phao-lô là làm vừa lòng người khác, thì hẳn ông đã chẳng bao giờ trở thành một sứ đồ của Chúa Giê-su Christ. Phao-lô đã hoàn toàn đi ngược với ước muốn của các đồng nghiệp mình để vâng phục Chúa Giê-su Christ. Có những lúc, sự vâng phục Chúa sẽ khiến các thành viên trong gia đình bất hòa với nhau (Ma-thi-ơ 10:35-36). Khi bạn bước theo quyền làm Chủ của Chúa Giê-su, gia đình bạn có thể hiểu lầm, hoặc thậm chí chống đối bạn, nhưng việc bạn vâng phục Chúa chứng tỏ căn tính của bạn là con của Ngài. Chúa Giê-su phán rằng ai vâng theo ý muốn của Chúa đều là em trai và em gái của Ngài (Lu-ca 8:21). Chúa không cố ý chia rẽ gia đình bạn, nhưng Ngài đặt sự vâng phục trên cả sự hài hòa trong gia đình.

Điều quan trọng là phải ở một mình trong sự tĩnh lặng với Chúa để bạn hiểu được điều gì làm vui lòng Ngài. Khi bạn không biết rõ điều Chúa muốn, thì lối suy nghĩ kiểu thế gian sẽ dễ làm bạn lạc hướng hơn. Lòng Phi-e-rơ đã tan vỡ khi biết rằng nhận xét của một đầy tớ gái quan trọng đối với ông hơn là sự chuẩn nhận của Chúa mình! Nếu mong muốn của người khác xúi giục bạn không trung thực với điều mà bạn biết là Chúa muốn bạn làm, hãy học từ lỗi lầm của Phi-e-rơ. Hãy xác định rằng bạn sẽ làm vui lòng Chúa của mình, bất kể ý kiến của những người khác là thế nào. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN