Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 19/09: CHO XẤU XA LÀ TỐT LÀNH, TỐT LÀNH LÀ XẤU...

TNHN 19/09: CHO XẤU XA LÀ TỐT LÀNH, TỐT LÀNH LÀ XẤU XA

CHO XẤU XA LÀ TỐT LÀNH,
TỐT LÀNH LÀ XẤU XA

Khốn cho các ngươi là những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu,
cho tối là sáng, cho sáng là tối,
cho ngọt là đắng, cho đắng là ngọt. 
Ê-sai 5:20

Mưu chước của Sa-tan là thuyết phục người ta tin rằng những gì Chúa cho là tốt lành thì thật sự xấu xa, và những gì Chúa công bố là xấu xa thì lại cho là quả thực tốt lành. Sa-tan đã thuyết phục A-đam và Ê-va rằng sự bất tuân của họ, thay vì sự vâng lời, sẽ đảm bảo một cuộc sống trọn vẹn. Họ tin lời hắn và bắt đầu kinh nghiệm những hậu quả của tội lỗi ngay lập tức! Bất chấp lập luận phi lý của Sa-tan, hắn vẫn tiếp tục lừa dối đưa mọi người vào chỗ nghi ngờ những gì Chúa đã phán rõ ràng.

Vua Sau-lơ đã tìm kiếm sự chuẩn nhận của Sa-mu-ên trên lễ hiến tế mà ông đã dâng, mặc dù ông hành động hoàn toàn bất tuân với mệnh lệnh của Chúa (1Sa-mu-ên 15:13). A-na-nia và Sa-phi-ra trông đợi lời khen ngợi từ hội thánh đầu tiên về sự dâng hiến của họ, mặc dù họ đã nói dối trắng trợn (Công Vụ 5:1-11). Một tên lính người A-ma-léc muốn Đa-vít biết ơn mình vì hắn đã giết chết Sau-lơ, vua được Chúa xức dầu (2Sam.1:1-16).

Rồi đây chúng ta cũng sẽ đối diện với cám dỗ để coi điều gì đó là tốt lành trong khi Chúa đã công bố nó là gian ác. Chúng ta có thể bị thuyết phục rằng mình có thể hoàn thành nhiều điều tốt hơn bằng cách nói dối hơn là nói lên sự thật. Chúng ta có thể kể là mình đang kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho một ai đó đang sống trong tội lỗi, trong khi thực ra chúng ta đang rỉ tai lời bêu xấu họ. Chúng ta có thể khẳng định rằng mình đang theo ý của Chúa trong nghề nghiệp của mình, nhưng thực ra đang nỗ lực đeo đuổi tham vọng riêng mình. Chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ để gọi cái gì đó là xấu xa trong khi Chúa tuyên bố nó là tốt lành. Chúa phán dạy yêu thương kẻ thù của chúng ta là điều tốt, tuy nhiên chúng ta lại có thể quyết định rằng nhiệm vụ của mình là buộc họ phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ.

Điều rất quan trọng là buộc bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm khai trình với Lời Chúa. Chúa không cần chúng ta tìm ra những ngoại trừ đối với các mệnh lệnh của Ngài. Chúa đòi hỏi sự vâng phục của chúng ta.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN