Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 21/12: TRUNG TÍN TRONG VIỆC CẦU NGUYỆN

TNHN 21/12: TRUNG TÍN TRONG VIỆC CẦU NGUYỆN

TRUNG TÍN
TRONG VIỆC CẦU NGUYỆN

Có một nữ tiên tri, bà An-na . . .
một góa phụ cho đến bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi.
Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ nhưng cứ ở trong đó,
kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm.
Lu-ca 2:36-37

Sự trung tín của bạn khiến Chúa mặc khải nhiều điều sâu nhiệm lớn lao hơn cho bạn, mà người thiếu sự trung tín không nhận được. Sự trung tín cũng đem lại cho bạn những cơ hội mà người bất trung không có. Chúa vui lòng nhận lời cầu nguyện xuất phát từ một trái tim trung tín.

An-na là một người đàn bà góa bụa trong nhiều năm. Trong thời của bà, một góa phụ có địa vị thấp kém trong xã hội và gần như không thể tự nuôi sống mình. An-na đã dành trọn thời gian của mình để cầu nguyện và kiêng ăn trong đền thờ ngày và đêm. Khi cầu nguyện, bà khao khát được nhìn thấy Đấng Mê-si-a. Chúa đã chọn một vài người cho họ gặp gỡ Đấng Cứu Thế khi Ngài giáng sinh, và chỉ mặc khải Con của Ngài cho những ai có lòng trong sạch và trung tín. An-na là một trong số ít đó. Sau này Chúa Giê-su đã nói với những người theo Ngài: “Phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi vì nghe được! . . . Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết” (Ma-thi-ơ 13:16, 11).

An-na tiếp tục trung tín cầu nguyện cho đến khi lời cầu xin của bà được đáp lời. Nhưng lời cầu nguyện của bà không phải đã được đáp ứng ngay tức khắc. Thật ra, nó đến lúc gần cuối đời bà. Tuy nhiên, Chúa tôn vinh sự trung tín của bà. Kế hoạch của Chúa là sai Đấng Mê-si-a đến trần gian hầu cứu chuộc nhân loại bao gồm sự nhận lời cầu xin của người đàn bà góa khiêm nhường này.

Cầu nguyện trung tín có thể có nghĩa là phải chờ đợi cả đời để nhận được sự đáp lời. Chúa đang tìm kiếm những người cầu thay vốn sẵn lòng tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng cho đến khi thấy sự đáp lời của Thiên Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN