Người Mặc Áo Trắng

14-05-2014 2215
Mác 1:4-8  ghi: Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm báp tem dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm báp tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.

Ông Giăng, người làm báp tem khi xưa đã dọn đường cho Chúa Giê-xu. Giăng không giảng truyền toàn bộ sứ điệp. Ông chỉ là người chuẩn bị lòng người cho khi có sứ điệp của Chúa đến thì người ta tiếp nhận.

Tại Phi Châu ngày xưa cũng có một người đóng vai trò tương tự như Giăng người làm báp tem. William Wade Harris là một người tin Chúa tại nước Liberia. Vào năm 1910, Harris được Chúa cho biết về sứ mạng truyền giáo, ông đã sang nước láng giềng là Côte d'Ivoire để truyền giáo. Harris mặc một chiếc áo dài trắng, một tay cầm chiếc thập tự, tay kia cầm cuốn Kinh Thánh, đi chân đất từ làng này sang làng khác. Ông tự xưng là sứ giả của Chúa đến để cảnh cáo mọi người về tội. Sứ điệp của ông giản dị, ông chỉ nói:

-Quý vị hãy ăn năn, đốt các bùa ngải đi, tin vào Thượng Đế là Chân Thần duy nhất, và chịu báp tem thì sẽ được cứu.

Năm 1913 Harris đến vùng Dida, Côte d'Ivoire giảng thì có hằng nghìn người vây quanh nghe, và hằng trăm người chịu báp tem, nhiều nhà thờ được thiết lập. Khi đã có người tin Chúa trong một làng, ông chuyển sang làng khác, trước khi đi, bao giờ ông cũng dặn:

Đồng bào cứ chờ đợi, sẽ có lúc có người đến giải thích về cuốn sách này, và đồng bào phải sẵn sàng nghe theo.

Quả nhiên về sau các giáo sĩ tới vùng này, và họ ngạc nhiên thấy đã có sẵn nhà thờ, chỉ thiếu người giảng Kinh Thánh. Một giáo sĩ tên là Platt đến vùng ấy năm 1924 và được dân nhiều làng tiếp đón vui vẻ. Nhiều nơi còn dựng cổng chào, và đem cờ quạt ra rước vào. Ai cũng chờ đón nghe giảng Kinh Thánh. Họ nói: Chúng tôi đã chờ ông mười năm nay!

Trong khi các giáo sĩ gặt hái những gì Harris đã gieo, ông bị nhà cầm quyền Côte d'Ivoire trục xuất và bị tù một thời gian. Sau đó ít lâu ông chết. Nhưng hằng nghìn người vùng Côte d'Ivoire ngày nay vẫn còn mang ơn ông, vì công tác mở đường của ông cho vùng đất của họ.

Nguyễn Sinh

Các tin khác »