Ông Có Đọc Kinh Thánh Không?

26-05-2014 2427
Giê-rê-mi 6:16 ghi :  Chúa bảo: “Hãy đứng trên các nẻo đường đời và quan sát, tìm hỏi đường nào tốt mà đi, tức là con đường chính đáng các người đã đi ngày trước. Cứ đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn.”

Một đoàn du khách tham quan Trung-hoa, đến một ngôi đền cổ, bây giờ là đại sảnh nhân dân. Người hướng dẫn đoàn kể cho du khách nghe người Trung-hoa đã được giải phóng khỏi mê tín dị đoan như thế nào, nhất là thoát khỏi các tôn giáo cổ xưa. Một thanh niên Trung-hoa đứng gần đó đến gần đoàn du lịch để thực tập tiếng Anh. Gặp một người trong đoàn, anh chàng vui vẻ nói rất nhiều chuyện tổng quát, sau cùng hỏi người ấy:

-Ông có cuốn Kinh Thánh không?

Người khách trả lời:

-Tôi có nhưng để ở nhà.

Người thanh niên hỏi:

-Ông có đọc không?

Người ấy đáp:

-Không, tôi không đọc nhưng tôi có.

Người thanh niên im lặng, thắc mắc rồi hỏi lại:

-Nếu ông có một cuốn Kinh Thánh tại sao ông lại không đọc?

Đây không phải là một cuộc làm việc của công an, nhưng chỉ là thắc mắc của một người đã bị cấm theo tôn giáo từ khi còn nhỏ, đối với một người có tự do và có Kinh Thánh mà lại không đọc. Chắc có lẽ thanh niên này đã từng nghe nói về Kinh Thánh là sách quý nhưng chưa bao giờ được đọc. Câu chuyện này xảy ra gần hai mươi năm trước đây, và người thanh niên đó về sau nhờ nghe lời Kinh Thánh qua chương trình phát thanh Liên Hữu mà tin nhận Chúa. Liên Hữu đối với người Trung-hoa cũng như Nguồn Sống đối với thính giả Việt-nam, chỉ chuyên giải bầy Kinh Thánh và đưa người đến tin Chúa, không có mục đích nào khác.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những định luật vật lý quản trị vũ trụ này, và cũng có những định luật tâm linh quản trị mối tương giao của con người với đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh chỉ cho ta cách trở thành người tin Chúa, cách cầu nguyện với Thượng Đế, cách sống một cuộc đời tốt lành vượt trên lối sống phàm tục với những tham dục đê hèn và nhơ bẩn; Kinh Thánh cũng cho ta biết cách tìm an bình trong tâm hồn và bảo đảm tội lỗi được hoàn toàn tha thứ.

Trong đời này nhiều người ao ước có được một cuốn Kinh Thánh, nhiều người khác có Kinh Thánh lại không đọc, thật đáng tiếc.

Nguyễn Sinh

Các tin khác »