Nóng Tính

09-06-2014 3189
Một thiếu niên rất nóng tính đối với mọi người.  Người cha muốn dạy nó cho bớt tính xấu này,  nên cho nó một túi đinh và bảo rằng,  mỗi khi nó nổi giận,  nó lấy búa đóng một chiếc đinh vào gỗ của hàng rào quanh vườn.  Ngày đầu tiên,  thằng bé phải đóng 37 chiếc đinh vào gỗ hàng rào.

Sau vài tuần,  nó  tìm cách chế ngự cơn giận để không phải đóng đinh vào hàng rào nữa,  số đinh giảm đi nhiều.  Nó nhận thấy rằng kìm hãm cơn giận còn dễ hơn là phải chạy ra lấy búa đóng một chiếc đinh vào hàng rào.

Cuối cùng,  có một hôm cả ngày nó không nổi giận gì cả.  Nó đến thưa với cha và rất vui vẻ.  Người cha bảo nó:

-Con giỏi lắm,  nhưng mỗi ngày mà con chế ngự được tính nóng  và không giận,  thì con nhổ một chiếc đinh mà con đã đóng vào trên hàng rào.

Rồi một hôm,  thằng bé lại hớn hở vào thưa với cha:

-Thưa cha bây giờ con đã nhổ hết chỗ đinh đóng vào rồi.

Người ta nói:

-Con giỏi lắm,  nhưng con hãy nhìn vào hàng rào mà xem.  Đinh nhổ rồi,  nhưng hàng rào không thể nào trở lại như cũ được nữa,  vì dấu đinh còn đó con thấy chưa.  Bài học ở đây là mỗi khi con nóng giận,  con làm tổn thương người khác và vết thương ấy vẫn còn,  dù con có xin lỗi người ấy bao nhiêu lần chăng nữa.

Câu chuyện này cho ta thấy rằng mỗi khi ta tức giận,  ta thốt ra những lời độc hại,  những lời ấy để lại dấu vết trong tâm hồn người nghe.

Bạn bè hay người thân của ta như những viên ngọc quý,  ta cần nâng niu,  ân cần thay vì có những thái độ xẳng xớm và lời nói độc hại.  Vết thương của cơn nóng giận gây ra rất khó bôi xóa,  vì thế hãy kiềm chế cơn giận bằng cách,  khi giận,  hãy cố im lặng.  Xin Chúa giúp ta luôn luôn giữ được tình thương và tránh những cơn nóng giận gây tai hại.

Nguyễn Sinh