Tỉnh Thức Cầu Nguyện

16-06-2016 3450

Đọc kinh thánh 1 Phi-e-rơ 4: 7-11

7Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 8Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 9Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. 10Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. 

Sứ đồ Phi-e-rơ trong lá thư thứ nhất có đề cập đến cuộc phán xét sau cùng của Chúa dành cho nhân loại, sợ rằng người đọc cho rằng chắc còn xa xôi lắm Chúa mới tái lâm và mở phiên tòa phán xét, nên ông nhắc: 

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy, hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện…

Lời cảnh cáo này dành cho tất cả những ai là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Mỗi người cần ý thức rằng cuộc đời không êm thắm trôi qua như những năm tháng mà ta đã sống đâu, nhưng tất cả sẽ đến một chấm dứt, một biến cố tận cùng.  Kinh thánh không cho biết thời gian là bao giờ, và chính Chúa Giê-xu cũng tuyên bố là không ai biết được. Nhưng mọi người cần ý thức rằng sự cố cuối cùng đó đã gần, và không biết lúc nào xảy ra.

Sứ đồ Phao-lô trong Thư Tê-sa-lô-ni-ca đã cảnh báo:

Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em;2vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.3Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.4Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.5Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.6Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-6.

Sứ đồ Phi-e-rơ rất thực tế, ông dạy con dân Chúa phải chuẩn bị cho sự cố cuối cùng đó như thế nào:

Tổng quát, sứ đồ căn dặn:  Hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện.  Thật ra sứ đồ đã nhắc lại lời của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-xê-ma-nê, trong đêm Chúa bị phản nộp và sắp bị hành hình trên thập tự giá. Chính ông đã nghe những lời này trong lúc buồn ngủ, mệt mỏi và không biết tương lai sẽ ra sao trong ngày hôm sau:

Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu.46Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Lu-ca 22:45-46

Hãy khôn ngoan:  Hãy giữ cho tư tưởng và hành động chính đáng và hiệu quả nhất để biết quyết định cho đúng khi phải ứng phó với các tai biến xảy ra, và không hụt hẫng trong những tình huống bất trắc kinh khủng xảy ra.

1.  Cầu nguyệnKhôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện: Cầu nguyện có hiệu quả cao. Tôn vinh ca ngợi Chúa, xưng tội, cảm tạ Chúa và xin Chúa ban khôn ngoan và kế hoạch giải quyết các vấn đề trong khả năng của mình.  Nghĩa là xác định rõ vấn đề và trình lên Chúa những kế họach hay những đề xuất, xin Chúa ban ân huệ để thực hiện.

Tỉnh thức cầu nguyện, nghĩa là cầu nguyện trong hiện diện của Chúa, chú trọng vào quyền uy của Chúa hơn là vào nhu cầu của mình. Tỉnh thức để cầu nguyện được chân thành, hạ mình, tôn phục và chấp nhận cả khi Chúa khước từ. Cầu nguyện nhưng kiên nhẫn đợi chờ chứ không hối thúc như đòi nợ.

Khôn ngoan trong câu này mang ý nghĩa là phải minh định trong thái độ, lập trường, sáng suốt, đừng mê đắm trong các vấn đề trần gian đến nỗi chỉ còn đến với Chúa chiếu lệ.

Khôn ngoan để không bị ma quỷ đưa cám dỗ đến làm sai lệch mục tiêu và hướng đi của đời sống.

2.  Yêu thương Sốt Sắng

8Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.

Hội thánh Chúa xây dựng trên căn bản tình thương. Tình thương phải sốt sắng, nghĩa là nóng cháy, không nhợt nhạt thụ động.

Hội thánh phải mặc lấy tình thương thật của Chúa, nghĩa là hi sinh, hạ mình, kiên nhẫn, tôn trọng, quý mến và chúc phước lành cho nhau.

Tình thương như thế sẽ “che đậy” nghĩa là giải quyết mọi khác biệt, khỏa lấp các lỗi lầm, dễ tha thứ nhau và tạo nên một cộng đồng hòa hợp, phước hạnh, sẵn sàng phục vụ Chúa.

Câu này phản ánh Châm ngôn 10:12 rằng: 2Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; Song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm.

3. Tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn

Đạo Chúa không phải là lý thuyết triết lý, nhưng là sống đạo thực hành qua những việc thiện lành giúp ích cho nhau.

Không ích kỷ, nhưng thương yêu, chịu đựng, kiên nhẫn và tha thứ.

4. Quản lý Trung tín

10Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời

1. Đạo Chúa khác với đạo đức của loài người như đạo Khổng Mạnh mà phương Đông tôn sùng. Sống đạo không xuất phát từ Tính Bản Thiện của con người tội lỗi, nhưng phải tiếp nhận được từ Nguồn Thiện Lành là Thiên Chúa.

2. Mỗi người tin Chúa, được tái sinh, đổi mới, được Chúa ban cho tình thương đối với mọi người. Mỗi chúng ta là quản lý các thứ ơn của Chúa để ban phát, chia sẻ cho người khác, chứ không phải chỉ sử dụng cho bản thân.

3.  Phải trung tín làm như thế như bổn phận chứ không phải thỉnh thoảng mới có vài nghĩa cử thiện lành mà thôi.

4.  Điều răn tóm tắt của Chúa Giê-xu: Kính Chúa Yêu người phải được học và hiểu thấu, chứ không phải chỉ thuộc lòng như khẩu hiệu.

5.  Tiêu chuẩn Phục vụ Chúa

11Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

Cơ-đốc-nhân có hai loại phục vụ cơ bản: 

Giảng Truyền Lời Kinh Thánh và Thực hành Nghĩa cử Thiện Lành

Hai việc này phải quân bình, không thái quá mà cũng không bất cập. Nghĩa là chú trọng về một phương diện mà quên hay xao nhãng công việc kia.

Dù Giảng Truyền Lời Chúa hay Làm việc thiện lành đều phải “Làm như nhờ sức Chúa ban”

Vì danh Chúa và nhân danh Chúa Giê-xu mà làm. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy: 13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Phi-líp 4:13.

Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta:

1.  Cuộc đời người tin Chúa phải sống trong ánh sáng của ngày tận thế gần tới.

2.  Người tin Chúa phải có ý thức giữ gìn đời sống cho ngay thẳng, không bị cuốn hút vào sự sống buông thả hay quá khích.

3.  Người tin Chúa phải sống quân bình, khôn ngoan, sáng suốt nhận định thời cuộc và quan tâm cầu nguyện.

4.  Tình thương chân thật phải được đề cao và thực hiện.

5.  Mỗi người phải trung thành với ơn lành Chúa ban cho mình trong sự phục vụ.

6.  Tất cả sinh hoạt của đời sống phải quy vinh quang về cho Chúa.

7.  Trên thực tế, mỗi chúng ta đang sống như thế nào, có chuẩn bị chưa?

Nguyễn Sinh

Các tin khác »