TIN TỨC

THÔNG BÁO

SỐNG VỚI THÁNH KINH

TỰ DO HAY NÔ LỆ?

KẾT ƯỚC VỚI CHÚA

ĐỪNG KHOE KHOANG

TRÁCH NHIỆM CHĂN BẦY

Kêu Gọi - Cầu Thay

Trường Kinh Thánh Hà Nội

LỊCH SỬ HỘI THÁNH

HIẾN CHƯƠNG - NỘI QUY - GIÁO LUẬT

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: DANH XƯNG Danh xưng của Hội thánh là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC) ĐIỀU 2: GIÁO HIỆU VÀ CON DẤU - Giáo...

CHƯƠNG II TỔ CHỨC

CHƯƠNG III CẤP CƠ SỞ

Hướng Dẫn Mục Vụ

Giáo Nghi: Lời Tựa

Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Ngài qua sự chết và sự sống lại của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ với...

Phần I. Tổ Chức Hội Thánh

Bài Viết Sưu Tầm

DIỄN TIẾN SỰ VIỆC TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH HÀ NỘI

Thời gian vừa rồi có nhiều sự việc lộn xộn giữa Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (HTHN) và Tổng Hội Hội Thánh Tin...

CÓ GÌ OAN SAI TRONG QUYẾT ĐỊNH 120/BTSTH (Kỳ 3)

     

CÓ GÌ OAN SAI TRONG QUYẾT ĐỊNH 120/BTSTH (Kỳ 2)

   

CÓ GÌ OAN SAI TRONG QUYẾT ĐỊNH 120/BTSTH (Kỳ 1)

   

Xin Đừng Bôi Nhọ Lịch Sử

Bài viết của cô Nguyễn Thị Hải Vân:            

Giải Đáp Thắc Mắc Của Bốn Chấp Sự HTTL Hà Nội

Kính thưa quý tôi con Chúa, trong những ngày vừa qua Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đang trải qua những tổn...

Ủy Ban Y Tế Xã Hội

Ủy Ban Truyền Giáo

UB. Tài Chính Kiến Thiết

Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi

Ủy Ban Sắc Tộc

UB. Cơ Đốc Giáo Dục

GIỚI THIỆU CÁCH HỘI THÁNH