Bốn Cái Nhìn Cho Ngày Đầu Năm Đinh Dậu

07-02-2017 1687

Đọc Kinh thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:17

17Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Câu căn bản: Khải Huyền 21:5 5Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.

Suy niệm: Chúa nhân từ đã phân chia cuộc đời mỗi chúng ta thành năm tháng để chúng ta có thể kẻ một đường phân cách giữa một thái độ cảm tạ đối với quá khứ và niềm tin đối với tương lai.

Vào một ngày đầu năm như hôm nay là lúc chúng ta có mấy nhận xét gọi là cái nhìn, và mỗi cái nhìn đó cho chúng ta thấy ân huệ Chúa ban.

Thứ nhất, cái nhìn về một năm đã qua. Cái nhìn này cho ta nhớ lại một tổng hợp những cảm tạ về những gì Chúa đã làm, đã ban cho chúng ta và sự cảm nhận những thất bại và tội lỗi rình mò trong ký ức chúng ta. Trong cái nhìn này Chúa ban cho ân huệ tha thứ (absolution).

Thứ hai, cái nhìn vào nội tâm. Đụng chạm đến chính con người của mỗi chúng ta. Bạn có hơn gì con người mà bạn trông mong được trở thành một năm trước đây hay không? Bạn có xác nhận được hay không? Bạn trông mong mình được thay đổi như thế nào? Trong cái nhìn này, Chúa ban cho ân huệ quyết tâm (resolution).

Thứ ba, cái nhìn về phía trước, vì bước vào năm mới rồi mà! Hãy cầu xin Chúa minh định rõ các mục tiêu của Chúa dành cho bạn. Nếu bạn nhìn vào hoàn cảnh, bạn có thấy toan tính nào dành cho vinh quang của Chúa trong các quan hệ và trách nhiệm của mình hay không? Ân huệ thứ ba của Chúa là linh cảm (inspiration).

Cuối cùng, cái nhìn lên cao. Hãy suy nghĩ về vinh quang rạng ngời của Chúa. Chiêm nghiệm về ân điển của Chúa đã đưa bạn vào ngưỡng cửa của một năm mới và một khởi đầu mới.

Hãy ký thác tương lai cho Chúa.

Hãy lắng nghe các lời Chúa hứa và cảm thấy hy vọng đang tiến tới.

Hãy mở Giê-rê-mi 29 câu 11 đọc và đặt làm cơ bản cho lời nguyện đầu năm mới của bạn: 11Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

Trong cái nhìn này hãy nhận ân huệ quý nhất của Chúa: Ân huệ về sự ban cho Thánh Linh với năng quyền huyền nhiệm của Ngài (the gift of the fresh infusion of His Spirit).

Mừng Năm Mới 2017

(Translated from Silent Strength For My Life, Dr. Lloyd John Ogilvie - God’s Wisdom for Daily Living)

Các tin khác »