HẢI PHÒNG: Hội Đồng Mời Quản Nhiệm HTTL Hải Phòng (NK 2018-2022)

30-01-2018 2331

TINLANHMIENBAC.ORG - Vào lúc 10h15, Chúa nhật ngày 28 tháng 01 năm 2018 Hội Thánh Hải Phòng tổ chức Hội đồng mời Mục sư quản nhiệm, nhiệm kì 2018 - 2022.

Chương trình 1: Lễ thờ phượng ngày Chúa nhật

Vào lúc 8h00, Hội Thánh bước vào giờ thờ phượng Chúa trong tinh thần vui mừng cảm tạ Chúa qua những bài Thánh ca, người hướng dẫn đưa hội chúng đến trước sự hiện diện của Chúa. Ca đoàn của Hội Thánh góp phần tôn vinh Chúa qua bài Thánh ca ‘Ngàn Lời Chúc Tán’ và ‘Thiên Chúa Ngự’ trong tinh thần vui tươi, ca ngợi Thiên Chúa, Đấng ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài.

 

Ông Vũ Văn Chín - Thư ký Hội Thánh hướng dẫn lễ thờ phượng

 

Hội Thánh cầu nguyện dâng giờ thờ phượng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi

 

Ca đoàn Hội Thánh tôn vinh Chúa

 

Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc dùng Lời Chúa trong Phục Truyền Luật lệ ký 7: 6 - 11 chia sẻ với Hội Thánh với đề tài "Được Chọn Làm Dân Thánh", qua sứ điệp Mục sư diễn giả nhắc nhở Hội Thánh nhớ về sự lựa chọn của Chúa đối với chúng ta là bởi tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa, điều này không dựa trên việc làm của con người. Mục sư diễn giả kêu gọi Hội Thánh hãy sống đời sống biết ơn Chúa trước sự lựa chọn của Chúa trên đời sống mỗi người.

 

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

 

Chương trình 2: Hội đồng Hội Thánh bỏ phiếu mời Mục sư quản nhiệm.

Tại Đại Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) lần thứ 35, (nhiệm kì 2017 - 2021) Mục sư Bùi Văn Triệu, nguyên quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng được tín nhiệm, đắc cử chức vụ Tổng Thủ quỹ Tổng Hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vì công việc Chúa chung và theo Hiến Chương của Giáo hội nên Mục sư sẽ rời Hội Thánh cơ sở để ra lo công việc chung của Giáo hội. Vì nhu cầu công việc Chúa và sự phát triển Hội Thánh, nên Hội Thánh cần mời quản nhiệm về phục vụ Chúa cùng Ban Chấp sự và Hội Thánh.

Vào lúc 10h05 cùng ngày, (sau lễ thờ phượng) Mục sư Bùi Văn Sản, phó Hội trưởng I hướng dẫn Hội Thánh bước vào thì giờ bỏ phiếu tín nhiệm mời Mục sư quản nhiệm Hội Thánh, nhiệm kì 2018 - 2022, theo Hiến Chương của Tổng Hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Về tham dự với Hội đồng Hội Thánh, gồm có: Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, Mục sư Bùi Văn Sản, phó Hội trưởng I, Mục sư Tổng Thư ký Hoàng Văn Luân, cùng hai Mục sư ứng viên.

Hai Mục sư được Ban Trị sự Tổng hội giới thiệu ứng cử chức vụ quản nhiệm, gồm:

1. Mục sư Hoàng Văn Huy, UV Ban Trị sự Tổng Hội, nguyên phụ tá Hội Thánh Tin Lành Hà Nội.

2. Mục sư Hoàng Văn Thành, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Nam Định.

Mục sư phó Hội trưởng I hướng dẫn Hội Thánh quy cách bỏ phiếu tín nhiệm, bầu thư ký Hội đồng và Ban Phát - Thu phiếu. Trước giờ bỏ phiếu Mục sư hướng dẫn mời Hội đồng hiệp ý với ông Ngũ Ước Quân, tín hữu Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt trong việc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả kiểm phiếu, Hội Thánh đã tín nhiệm Mục sư Hoàng Văn Huy làm quản nhiệm, nhiệm kì 2018 - 2022, với tỉ lệ số phiếu quá bán. Hội đồng hiệp ý với Mục sư Tổng Thư ký Hoàng Văn Luân cầu nguyện cảm tạ Chúa.

 

Ông Ngô Ước Quân cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt Hội đồng

 

Ban Kiểm phiếu làm việc

 

Hội đồng kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Tổng Thủ quỹ Bùi Văn Triệu, nguyên quản nhiệm Hội Thánh.

 

   BBT