BÀI 170: Kinh Thánh Có Chính Xác Không?

28-09-2018 852

Kinh Thánh Có Chính Xác Không?

Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 40:3-8

3Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!

4Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.

5Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

6Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? --- Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng.

7Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy:

8cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 4:12

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Suy niệm: Câu hỏi không phải là Kinh thánh có chính xác không ? mà là con người chúng ta có sẵn lòng chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh hay không?

Giá trị của triết thuyết cũng như luân lý của người đời như hoa cỏ, khi lời Chúa được tuyên bố, khi con người nghe rõ lời Chúa dạy thì lương tâm con người đương nhiên công nhận mà không phải lý luận dài dòng.

Vì Hê-bơ-rơ 4: 12-13 dạy rằng: “12Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.13Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.

Suy niệm: Sự thật mà Kinh Thánh minh bạch xác định là: Lời Chúa là Ánh Sáng soi chiếu vào tâm hồn con người, đến nỗi: “13Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.

“Mọi xác thịt và vinh quang của họ như hoa cỏ khi Lời Chúa được ban phát ra”

Khi Hội Thánh đem Lời Chúa ra dạy và mọi người được học thì sức mạnh của Lời Chúa sẽ thể hiện:

4Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.

Vì:8cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!

Toàn miền Bắc đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 25 năm không có Lời Chúa.

Hội thánh Nam Định đã sống lại khi tổ chức Trường Chủ nhật. Còn các Hội Thánh khác thì sao?

Nguyễn Sinh