UBTTN: Trại Bồi Linh Giáo Viên Thiếu Nhi Miền Bắc 2018

01-10-2018 1064

Tạ ơn Chúa, theo định ki hàng năm, Uỷ ban Thanh Thiếu nhi Tổng Hội tổ chức kỳ trại bồi linh cho giáo viên thiếu nhi tại miền Bắc. Các giáo viên thiếu nhi sau khi hoàn thành chương trình đào tạo “Giáo viên dạy Kinh Thánh” sẽ được cấp chứng chỉ và tham dự kỳ trại này. Kỳ trại năm nay được tổ chức tại HTTL Bắc Sơn, từ ngày 25-27/09/2018.

Tham dự kỳ trại có sự hiện diện của Mục sư Phó Hội trưởng I Bùi Văn Sản, các thành viên UBTTN Tổng Hội, thầy Phạm Xuân Trí – giảng viên khoá học và diễn giả kỳ trại, cùng với hơn 150 giáo viên thiếu nhi trong các hội thánh thuộc miền Bắc.

Mục sư Vàng Văn Dùng – Uỷ viên Ban Trị sự Tổng Hội, Phó UBTTN Tổng Hội có lời tâm tình với các giáo viên thiếu nhi. Thiếu ấu nhi là tương lai của Hội Thánh. Các em cần được Hội Thánh chăm chút, yêu thương, và dạy dỗ Lời Chúa để sớm tin nhận Chúa, và sống cuộc đời được Chúa biến đổi. Trong tổng số tín hữu của Hội Thánh, thiếu nhi thường chiếm 1/3. Đây là một tỷ lệ rất lớn, một tiềm năng để Hội Thánh đầu tư ngay từ hôm nay, để “dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cùng không hề lìa khỏi đó”. 

Chủ đề của kỳ trại là “Trung Tín Phục Vụ”, với câu Kinh Thánh nền tảng trong I Sa-mu-ên 12.24 “Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài”.

Trong kỳ trại này, 68 giáo viên thiếu nhi đã hoàn thành chương trình đào tạo “Giáo viên dạy Kinh Thánh”. Từ năm 2013 đến nay, Uỷ ban Thanh Thiếu nhi Tổng Hội đã cấp chứng chỉ cho hơn 300 giáo viên thiếu nhi hoàn thành chương trình.

Các giáo viên được Mục sư Hảng A Xà – Uỷ viên Ban Trị sự Tổng Hội, Trưởng UBTTN Tổng Hội và thầy Phạm Xuân Trí trao chứng chỉ tốt nghiệp. Với tổng số hơn 1,100 hội thánh, điểm nhóm trên toàn miền Bắc, còn hơn 1,000 giáo viên thiếu nhi cần được huấn luyện, trang bị. Cầu xin Chúa mở cánh cửa những nơi mới, nhiều giáo viên thiếu nhi được trang bị để gây dựng thế hệ trẻ trong hội thánh Đức Chúa Trời. A-men!

Tin bài và Hình ảnh: Uỷ ban Thanh Thiếu nhi