BÀI 171: Lo Lắng Về Việc Mình Không Thay Đổi Được

01-10-2018 750

Lo Lắng Về Việc Mình Không Thay Đổi Được

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:18-20

“lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.

19Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.

20Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.

 Câu ghi nhớ:Ma-thi-ơ 10:19

19Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.

Suy niệm: Có người bảo rằng: “Lo lắng là tiền lời mình phải trả cho những vấn đề thuộc về ngày mai”. Nhưng còn tệ hơn thế nữa. Lo lắng bắt đầu bằng một nỗi sợ nho nhỏ, nhưng rồi làm cho hao mòn năng lượng và năng xuất, làm cho ta mất hết khả năng sáng tạo và sáng kiến.

Trong nhiều trường hợp, một trong những bí quyết là phải sửa lại lối sống của mình, nhưng nhiều khi giống như phải một mình nuôi mấy đứa con mà chồng qua đời rồi – bạn không thể chấm dứt hay bỏ qua được. Bạn phải gánh chịu.

Đa số những lo lắng của chúng ta xoay quanh hai nỗi lo sợ chính: Việc gì sẽ xảy ravà việc gì đã xảy ra.

Một vị lĩnh tụ khi còn hàn vi phải cùng đồng bạn di chuyển qua nhiều tiểu bang, vượt qua nhiều con sông nước dâng cao vì mưa xuân. Một hôm đến bờ sông Fox, họ lo sợ lắm vì sông sâu mà rất rộng. Họ hỏi thăm một nhà nông gần bên sông, người ấy bảo rằng: Tôi biết con sông này nhiều và qua lại nhiều lần, nhưng tôi có một quy luật là: Tôi không bao giờ vượt qua được sông ấy cho đến khi tôi đến bờ sông.

Khi bạn lâm vào hoàn cảnh Chúa muốn bạn ứng phó và bạn biết Chúa là chủ chăn của bạn, Ngài sẽ đưa bạn qua hoàn cảnh đó dù là đêm tối nguy hiểm, hãy yên lặng ngủ quên đi. Thực hành câu nói của nông gia kia: không bao giờ vượt qua sông cho đến khi đến bờ sông ấy….

Phi-líp 4:6-7 là câu Kinh Thánh mà mỗi chúng ta đều cần phải thuộc lòng:

6Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

7Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Nguyễn Sinh