BÀI 175: Cách sống trong xã hội vô đạo

24-10-2018 872

Bài thứ 175

Cách sống trong xã hội vô đạo

Đọc Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 19:12-29

12Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi!

13Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt.

14Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chỗi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi.

15Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng.

16Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.

17Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.

18Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được!

19Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết.

20Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao?

21Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu.

22Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa.

23Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa.

24Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ,

25hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.

26Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.

27Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va,

28ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn.

29Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.

Câu ghi nhớ: Rô-ma 6:23

3Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Suy niệm: Sống trong văn hóa ngoại giáo, sa đọa, vô luân của thàng phố Sô-dôm, ông Lót đã cố gắng duy trì gia đình trong đạo Chúa và phục vụ tôn thờ Chúa. Nhưng ông đã thất bại.

Bà Lót, mặc dù Chúa sai thiên sứ đến nhà, trực tiếp thông báo về tai họa Chúa sẽ giáng xuống Sô-đôm và căn dặn phải di tản, đừng ngó lại, bà đã ngó lại và biến thành tượng muối.

Hai đứa con gái đồng trinh của ông bà Lót, vì lo duy trì hậu duệ, đã phục rượu cho cha và ăn nằm vô luân để sinh ra hai dân tộc vô đạo sau này là dân Mô-áp và dân Am-môn.

Làm thế nào duy trì một đời sống đạo đức trong một xã hội vô đạo?

Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:

  1. Bạn có quan tâm về văn hóa theo Kinh Thánh chăng? Khi nào bạn học Kinh Thánh thường xuyên và dùng lời Chúa hướng dẫn mọi việc trong đời, tin rằng Chúa là Chúa của Thiện Lành thì bạn có cơ may sống an lành.  Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài rằng: “15Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. (Giăng 14:15).
  2. Quan tâm này ảnh hưởng đến vợ con của bạn, bản thân bạn và Chúa mà bạn tôn thờ như thế nào?
  3. Quyết tâm của bạn có đưa đến hậu quả vinh danh Chúa và bạn được thỏa lòng không.

Nguyễn Sinh