BÀI 176: Khôn ngoan từ trên xuống

25-10-2018 835

Bài thứ 176

Khôn ngoan từ trên xuống

Đọc Kinh thánh: Gia-cơ 3:13-18

13Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra.

14Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật.

15Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ.

16Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.

17Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

18Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.

Câu ghi nhớ: Gia-cơ 3:17

17Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.”

Suy niệm:  Trong Gia-cơ 1:17 có dạy: “17mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Bạn muốn tặng quà sinh nhật cho một người bạn thân nhất trong tháng Chín chăng? Một trong những tặng vật quý nhất là Gia-cơ 1:17.

Đây là món quà tốt lành và trọn vẹn nhất mà chính Chúa Cha ban cho.

Nhưng Gia-cơ 3: 17 phân tích rõ khôn ngoan từ trên ban xuống gồm có những gì:

  1. Thanh sạch: hay thánh khiết là thánh tính chỉ có Chúa ban cho được mà thôi, vì chúng ta là người đều sống trong tối tăm và tội ác.
  2. Hòa thuận: thánh tính không gây bất hoà hay tranh chấp mà giúp cho hòa thuận, nghĩa là cư xử hợp ý nhau trong tình thương.
  3. Tiết độ: Khôn ngoan đi liền với tiết độ, nghĩa là không thái quá hay bất cập mà đúng chừng mực.
  4. Nhu mì: khôn ngoan thiên thượng phản ánh thánh tính căn bản của Chúa Giê-xu: Nhu mì khiêm nhường (Ma-thi-ơ 11:28-30).
  5. Thương xót và thông cảm: Coi người khác tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3).
  6. Không hai lòng và giả hình: chân thật, không giả dối và phản bội.

Bạn có mong được khôn ngoan hay chăng?

Xin Chúa cho mỗi chúng ta khôn ngoan từ trên cao để không phàn nàn oán trách và gây nên những bất hòa không cần thiết cho Tổng Hội chúng ta.

Nguyễn Sinh