THÁI NGUYÊN: Lớp Thần Học và Mục vụ

24-05-2019 603

      Lớp Thần Học và Mục vụ được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Thái Nguyên từ ngày 6-16/5/2019 qua các môn học: Phương pháp giảng dạy Lời Chúa, Đạo đức Cơ Đốc, Người Truyền đạo của Đức Chúa Trời.

      Diễn giả chương trìn là Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, Mục sư Triệu Phúc Tiến, Ủy viên BTS- Trưởng Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục, cùng với 40 học viên là các Nhân sự, Chấp sự trong Hội thánh khu vực.

(Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cùng lớp học)

 Qua môn "Phương Pháp Giảng Dạy" các học viên đã được trang bị những bước cơ bản nhưng rất quan trọng để chuẩn bị 1 bài giảng, dạy để truyền đạt lại cho người khác một cách đúng đắn và có hệ thống. Về môn học "Đạo đức Cơ Đốc" các học viên lại được nhắc nhở về cách sống của người Cơ Đốc Nhân cần được bày tỏ một cách trung thực để gây ảnh hưởng tốt tới những người xung quanh. Cuối cùng, môn học "Người Truyền đạo của Đức Chúa Trời" các học viên học biết, Người Truyền đạo phải được kêu gọi đặc biệt từ Chúa, cần có phẩm chất như Lời Chúa dạy.

(Mục sư Triệu Phúc Tiến và Lớp học)

     Kết thúc 10 ngày huấn luyện, học viên không chỉ được gần gũi với Lời Chúa mỗi ngày mà còn được cùng nhau chia sẻ và khích lệ nhau trong đức tin, không những vậy, những thắc mắc trong tiến trình bước đi với Chúa được Mục sư diễn giả nhờ ơn Chúa giải đáp, giúp các học viên tự tin hơn trong việc sống và thực hàng theo Lời của Chúa mỗi ngày.

(Quang cảnh lớp học)

(Tin từ nhân sự Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục)